Nasz kolega wyróżniony medalem 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

569
17 września 2020 roku w Klubie Olimpijczyka w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego im. Jana Pawła II z rąk Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz Sekretarza Generalnego PKOl Adama Krzesińskiego Andrzej Kuczyński Przewodniczący Regionu Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA odebrał prestiżowy medal100-lecia PKOL.

Wyróżnienie tym szczególnym medalem to zwieńczenie wieloletniej bardzo owocnej współpracy kolegi Andrzeja Kuczyńskiego z kierownictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzięki wspieraniu przez PKOl organizowanych przez Region Centralne Biuro Śledcze SGW IPA i Stołeczną Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA mogły się odbyć największe imprezy sportowe o zasięgu krajowym jak również zagranicznym. Do tych imprez zaliczyć można min. organizowany od 11 lat jeden
z największych na świecie – „Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, który co roku obejmowany jest Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilkakrotnie w gościnnych progach PKOl organizowane były uroczyste gale otwarcie tego niezwykłego turnieju, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt drużyn męskich i kobiecych z całego Świata, (rekord to 103 drużyny w 10 edycji zawodów w 2019 roku). Oprócz imprez sportowych za zgodą kierownictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z inicjatywy Andrzeja Kuczyńskiego od wielu lat odbywają się coroczne uroczyste spotkania najlepszych policyjnych sportowców, którzy za swoje osiągnięcia zostają wyróżniani przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pana Andrzeja Kraśnickiego wspólnie z Sekretarzem Generalnym PKOl Panem Adamem Krzesińskim oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka.

Gratulujemy koledze Andrzejowi Kuczyńskiemu wyróżnienia medalem 100-lecia PKOl
i życzymy kolejnych udanych inicjatyw o charakterze sportowo – rekreacyjnych
i charytatywnym.

Taka ciekawostka na koniec – Polski Komitet Olimpijski  i Policja to równolatkowie. Obie instytucje powstały w 1919 roku i mają dziś po 101 lat.

Źrodło: PKOl, zdjęcia Biuro Komunikacji Społecznej KGP.