ODNOWIONE POROZUMIENIE IPA SP Z KOPALNIĄ SOLI „WIELICZKA”

123

W dniu 14 lutego 2024 roku, Prezydent IPA Sekcja Polska oraz Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” odnowili porozumienie dot. współpracy pomiędzy naszymi organizacjami, które będzie obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku, z możliwością jego przedłużenia. I tak:

 1. Na mocy porozumienia z IPA Sekcja Polska, Kopalnia zobowiązuje się udzielić Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji 10 % rabatu na zakup biletów w kasach Kopalni Soli „Wieliczka”.Zniżka nie obowiązuje na bilety zakupione on-line.
 2. Rabat, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:
 1. członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska oraz członkom IPA z innych krajów po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej,
 2. osobom posiadającym ważne legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” (po okazaniu takiej legitymacji),
 1. Rabat, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest w dniach, w których Kopalnia jest udostępniona do zwiedzania dla turystów.
 2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami.

Obowiązuje on na:

 • bilet normalny i ulgowy – na zwiedzanie Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej
  w języku polskim i angielskim,
 1. Rabat, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na jeden bilet i naliczany jest w momencie jego zakupu po okazaniu jednej z wymienionych w ust. 2 legitymacji.
 2. W przypadku zbiegu akcji promocyjnych, uczestnik zwiedzania zobowiązany jest wskazać, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.
 3. Korzystając z rabatu o którym mowa w ust. 1, uczestnik zwiedzania nie może jednocześnie korzystać z rabatu Karty Dużej Rodziny.
 4. Podczas zwiedzania obowiązują zasady Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej.

Piotr Wójcik – Prezydent IPA Sekcja Polska