Porozumienie z Europejskim Centrum Odszkodowań „EuCO”

Firma „EuCO” – Europejskie Centrum Odszkodowań to lider branży odszkodowawczej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 16 lat pomaga uzyskiwać należne świadczenia w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii. Z jego pomocy skorzystało już ponad 350 000 klientów, którym firma ta pomogła odzyskać ponad 3 miliardy złotych.

Otrzymujesz emeryturę dla służb mundurowych? Ukończyłaś 60 lat lub ukończyłeś 65 lat? Należy Ci się podwójna emerytura! Skontaktuj się z Europejskim Centrum Odszkodowań i dowiedz się więcej! Każdemu funkcjonariuszowi, który osiągnął wiek emerytalny – odpowiednio 65 (mężczyźni) lub 60 (kobiety) lat przysługuje oprócz emerytury resortowej, prawo do drugiej emerytury z ZUS.  Europejskie Centrum Odszkodowań wywalczy dodatkowe pieniądze, które Ci się należą! Prawo do drugiej emerytury dotyczy wszystkich pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy: wojska, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,  służby celnej, służby więziennej, UOP, ABW, AW, SKW, CBA, Straży Marszałkowskiej, BOR, SOP, przyjętych do służby przed 01 stycznia 1999 r, którzy uzyskali pełną emeryturę mundurową, a następnie  pracowali poza służbami mundurowymi (w cywilu). 

Teraz, firma EuCO przygotowała specjalną ofertę dla członków IPA.

15 czerwca 2021 roku, Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik oraz Członek Prezydium Sekcji Polskiej IPA kol. Adam Mateńko wraz z Wiceprezesami Zarządu firmy EuCO Panią Jolantą Zendran i Panią Agatą Rosa-Kołodziej podpisali porozumienie dzięki, któremu każdy członek IPA – po okazaniu legitymacji – będzie uprawniony do uzyskania zniżek. Porozumienie zawiera następujące ustalenia:

  1. Świadczenie usług wynikających z zakresu działania Europejskiego Centrum Odszkodowań „EuCO” (szczegóły na stronie internetowej www.euco.pl), odbywać się będzie dla członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska (International Police Association) posiadających ważne legitymacje członkowskie tego Stowarzyszenia. Dotyczy to, także osób posiadających ważne legitymacje „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.
  2. Na usługi, o których mowa w ust. 1 będzie udzielana zniżka w wysokości 20 %.
  3. Członkowie IPA kontaktują się bezpośrednio z firmą EuCO: telefonicznie 801 006 006 lub mailowo biuro@euco.pl

Zniżka będzie udzielana za okazaniem legitymacji IPA.

Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Wam udanego korzystania z oferty przedstawionej przez Europejskie Centrum Odszkodowań!!!

Tekst: Piotr Wójcik