Olsztyńscy „ipowcy” wzięli udział w akcji sprzątania fosy miejskiej w Elblągu.

256

Posprzątać miejską fosę – taki cel postawili przed sobą elblążanie, którzy w sobotę 30 kwietnia 2022r. zebrali się przy przystani Grupy Wodnej. Do udziału w tej akcji zostali zaproszeni członkowie IPA Region Olsztyn. Elbląska fosa miejska otaczająca Wyspę Spichrzów to jedyna pozostała część miejskich umocnień wybudowanych przez Szwedów w latach 1630-1636.

Idea uporządkowania miejskiej fosy była ciekawą inicjatywą, sprzątano ją zarówno „z lądu”, jak i „z wody”. Wszystko to w nawiązaniu do kolejnej edycji Międzynarodowego Dnia Ziemi – akcji prowadzonej corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Dowiedzieliśmy się o niej od Urzędu Miasta w Elblągu. Mieliśmy już wcześniej podobne doświadczenia z oczyszczania akwenów wodnych w Iławie, Olsztynku czy w Kretowinach. Postanowiliśmy więc pomóc i w tym mieście. Fosa miejska i Wyspa Spichrzów to miejsca trochę zapomniane i zaniedbanie. Przez swój udział w akcji zwróciliśmy uwagę na tematy dotyczące społecznej świadomości ekologicznej, zwróciliśmy uwagę na problemy środowiska naturalnego, które musimy chronić, bo bez niego nie będziemy w stanie przetrwać na Ziemi. Cieszy więc udział w tym przedsięwzięciu młodzieży z elbląskich placówek szkolno-wychowawczych różnego szczebla.

W akcji sprzątania fosy wzięli udział zaprzyjaźnieni z nami płetwonurkowie z klubu akademickiego „Skorpena” w Olsztynie oraz uczniowie olsztyńskiego mundurowego LO CN-B „Feniks”. Szczególne podziękowania przekazujemy Maćkowi Sobierajskiemu, Grześkowi Zapała, Jackowi Festorowskiemu oraz Czarkowi Barszczewskiemu – Zasłużonym dla Sekcji Polskiej IPA, którzy poświęcili swój czas i fundusze by móc wziąć udział w tym wydarzeniu.

Akcję, do której udziału zaproszono Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Olsztyn, zorganizowała Grupa Wodna, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu, Ognisko Sportów Wodnych „FALA”, Przedszkole nr 5 w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

tekst: kol. Przemysław Smoliński

foto: kol. Krzysztof Pytlarczyk