Padł rekord ilości oddanej krwi i jej składników

92

2920 litrów w 61 dni

Ogromnym sukcesem zakończyła się 11. edycja ogólnopolskiej akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna, której organizatorem był Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. Podczas zbiórki, trwającej od 24 października do 23 grudnia 2022 roku, padł rekord ilości oddanej krwi oraz jej składników. Celem głównym akcji była pomoc w ratowaniu życia i zdrowia. To właśnie za sprawą Państwa zaangażowania oraz wyraźnego poczucia odpowiedzialności, wspólnymi siłami udało się zebrać 2920 litrów krwi – leku, którego nie da się kupić.

Inicjatywa objęta była patronatem honorowym: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia oraz Sekretarza Stanu — Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bez wahania do akcji włączyła się: Policja, Służba Więzienna, Służba Ochrony Państwa, IPA Polska, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Związek Strzelecki STRZELEC. Aktywnego wsparcia podczas organizacji poszczególnych zbiórek udzielili przedstawiciele klubów Honorowych Dawców Krwi działających w ramach formacji oraz związków zawodowych Straży Granicznej.

Oddając krew oraz jej składniki ratuje się zdrowie i życie drugiego człowieka, a to bez wątpienia najbardziej wartościowa nagroda, jaką można otrzymać w zamian. Liczba jest tylko początkiem — to chęć niesienia pomocy decyduje o zwycięstwie. Liczyliśmy na Państwa i nie zawiedliśmy się.

W imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Nasza Krew – Nasza Ojczyzna.