Placement Programme w Irlandii

257

Placement programme jest programem, który umożliwia odbycie stażu zawodowego w różnych krajach Europy. W ramach tego programu w dniach 14-25 października 2013 r. przebywałem w miejscowości Cork w Irlandii, gdzie mogłem przyglądać się pracy Naszych kolegów służących w Garda Síochána – Policja w Irlandii. Zasadniczym celem takiego stażu jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się ze specyfiką służby oraz uregulowaniami prawnymi w krajach osób uczestniczących w wymianie. Placement programme umożliwił mi udział w działaniach służbowych f-szy Policji Irlandzkiej jako obserwator, zapoznanie się z zasadami działania poszczególnych wydziałów, strukturą organizacyjną oraz głównymi zadaniami i problemami Policji w Irlandii.

Pełnienie służby wspólnie z f-szami poszczególnych wydziałów było dla mnie ciekawym doświadczeniem i dało mi możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w Garda Síochána. W czasie pobytu w Irlandii uczestniczyłem w codziennej służbie i zapoznałem się z pracą wielu f-szy policji.  Uczestniczyłem w wielu interesujących przedsięwzięciach m. in. zapoznano mnie z bardzo ciekawym elementem edukacji młodzieży szkolnej w Irlandii, czyli obowiązkowym udziałem każdego ucznia w trzydniowych zajęciach organizowanych przez jednostkę policji. Zaznajomiono mnie z przebiegiem takich zajęć, gdzie młodzież poznaje specyfikę pracy poszczególnych wydziałów Policji oraz jest informowana o konsekwencjach nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej Policji.

Umożliwiono mi także wielokrotnie pełnienie służby z funkcjonariuszami ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy zapoznali mnie ze specyfiką swojej pracy, powierzonym im sprzętem oraz największymi problemami, z którymi spotykają się na co dzień. Należy zwrócić uwagę, iż policjanci patrolowi w Irlandii pełnią służbę nie posiadając na wyposażeniu broni palnej, co według ich relacji jest w wielu przypadkach niekorzystne i nie pozwala na skuteczne oraz szybkie podjęcie stosownych czynności.

Wprowadzono mnie również w specyfikę pracy wydziału Garda Traffic Corps, który zajmuję się bezpieczeństwem ruchu drogowego. F-sz Garda (jest to także jeden z kilku stopni w hierarchii policyjnej), z którym pełniłem służbę zaprezentował sprzęt, który nieznacznie różni się od sprzętu wykorzystywanego na co dzień w pracy polskich policjantów. Jako największy priorytet pracy kolegów z „drogówki” pełniących służbę na drogach w Irlandii wskazywał na walkę z wykroczeniami mającymi duży wpływ na bezpieczeństwo tj. przekroczenie dozwolonej prędkości, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz prowadzenie rozmów przez telefon w czasie jazdy. Służbę policjantom w Irlandii usprawnia system nakładania mandatów na kierowców niestosujących się do przepisów drogowych. Policjant, który ujawni wykroczenie informuje osobę o jego popełnieniu, a mandat karny jest wysyłany pocztą do miejsca zamieszkania obywatela.

Ważnym elementem pracy policjanta, także w Irlandii jest rozstrzyganie wielu spraw w sądzie. Z zainteresowaniem przyglądałem się jak wygląda przebieg rozpraw w Sądzie w Corku z uwagi na zupełnie odmienny tryb pracy tej instytucji. W Irlandii wszystkie rozprawy odbywały się na jednej sali, gdzie każdy czekał cierpliwie na rozstrzygnięcie swojej sprawy. W sprawach o wykroczenia proces trwał z reguły kilka minut i miał charakter konfrontacji, a uczestniczyły w nim zazwyczaj trzy osoby: sędzia, f-sz Garda i obwiniony.

Najwięcej wrażeń i emocji dostarczyła mi służba z f-szami Garda Armed Support Unit, czyli odpowiednikiem polskiej grupy realizacyjnej. Jest to grupa wyszkolonych i w pełni uzbrojonych policjantów, którzy są kierowani na miejsce najpoważniejszych zdarzeń. Podejmują interwencję wobec najniebezpieczniejszych przestępców, a teren ich działania nie ogranicza się tylko do terenu miejskiego. Działają w promieniu kilkudziesięciu kilometrów w zależności od dyżurów f-szy w innych jednostkach. Ich zadaniem jest szybkie i skuteczne obezwładnienie napastnika, działają wszędzie tam, gdzie policjanci z ogniw patrolowo-interwencyjnych z uwagi na brak odpowiednich środków przymusu bezpośredniego nie mogą podjąć czynności stosownych do zaistniałej sytuacji. Na co dzień zajmują się także patrolowaniem ulic miasta, a ich celem jest wzbudzenie u obywateli poczucia bezpieczeństwa. Relacje pomiędzy członkami takiej grupy są przyjazne i koleżeńskie, a fundamentem skutecznego działania jest wzajemne zaufanie.

Współpraca z f-szami irlandzkimi nie ograniczała się tylko do wspólnych służb i pobycie w jednostce Policji. Wspólnie z przedstawicielami IPA Ireland uczestniczyłem w spotkaniu z burmistrzem miasta Cork, któremu przybliżono strukturę i ideę działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Dzięki uprzejmości kolegów z Irlandii miałem możliwość poznania miasta Cork, które zachwyca swą ciekawą architekturą oraz dużym zróżnicowaniem mostów na rzece, przy ujściu której położone jest miasto, a także zwiedzić średniowieczny zamek w mieście Blarney.

Odbycie stażu w Irlandii było dla mnie ważnym doświadczeniem, a informacje przekazane przez f-szy Garda Síochána, system ich pracy oraz podejście do wielu spraw życia codziennego będzie dla mnie bardzo przydatne w dalszej pracy zawodowej.

                                                                                              Bartosz Wiese