Podmioty z którymi podpisaliśmy umowy licencyjne

EDUARCAP z Pacanowa reprezentowana przez Piotra Żarkiewicza,

QUMORO z Kielc reprezentowana przez Katarzynę Kumor-Witeską,

SCAN DUO Agencja Handlu Reklamy i Consultingu z Kielc reprezentowana przez   

  Michała Trafiałka,

PHU ROMA z Sandomierza   reprezentowana przez Janusza Goraja,

AB Metaloplastyka z Wrocławia  reprezentowana przez Marię Łanowicką  

HAFTRES z  Rzeszowa reprezentowana przez Annę Kocan,

     – CEPELIA z Nowego Sącza reprezentowana przez Jacka Rydwańskiego,

     – SOLARON ze szczecinka reprezentowana przez Danutę Macka.