Podsumowanie roku w IPA Mogilno

85

Trzy kolejne osoby zostały uhonorowane tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” podczas grudniowego spotkania podsumowującego 2023 rok mogileńskiej grupy IPA, które odbyło się w Dworku Gozdawa.

Grudzień to miesiąc podsumowań. Nie inaczej było w przypadku spotkania mogileńskiej grupy IPA, które odbyło się w Dworku Gozdawa pod Mogilnem.

Na zaproszenie władz sekcji IPA w Mogilnie na spotkaniu pojawili się członkowie władz Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA na czele z Prezesem Krzysztofem Rozpędowskim oraz jego zastępcą Wiesławem Rzyduchem. Podczas przemówienia Prezes Wojewódzkiej Grupy IPA podziękował członkom mogileńskiemu oddziałowi za zaangażowanie w budowę IPA i akcje zbiórki krwi, które były przeprowadzone w ciągu minionego roku. Za szczególne zasługi na rzecz IPA Polska srebrnym medalem został uhonorowany Prezes mogileńskiej grupy IPA, Kamil Kujawski.

W trakcie spotkania trzy nowe osoby zostały uhonorowane tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Są nimi: Tomasz Juszczyk, Tomasz Łotoczko oraz Witold Strzeliński, a David Niedźwiedzki i Michał Niedźwiedzki otrzymali odnowione legitymacje.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również wspomnień i refleksji nad mijającym rokiem. Członkowie IPA Mogilno podzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami, które przyniósł im mijający rok. 

Wśród uczestników opłatkowego spotkania znaleźli się Starosta Mogileński Tomasz Krzesiński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski, którzy życzyli zebranym życzenia świąteczne i podziękowali za dotychczasową działalność grupy na terenie Ziemi Mogileńskiej.
Zdjęcie: Sławomir Perlicki
Tekst: Mariusz Niecikowski