Podziękowania za wsparcie organizacji Pikniku Rodzinnego i meczu piłkarskiego z okazji Święta Policji 2023 oraz wyróżnienia medalem „Zasłużony dla IPA Centralne Biuro Śledcze”

169

W dniu 2 sierpnia 2023 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP i Region IPA Centralne Biuro Śledcze. Podczas uroczystości Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. Mariusz Ciarka oraz Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA Andrzej Kropiwiec i Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze Andrzej Kuczyński podziękowali Partnerom, którzy wsparli organizację Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Warszawy i meczu towarzyskiego pomiędzy reprezentacją polskiej Policji z reprezentacją mołdawskiej Policji (zwycięstwo polskich Policjantów 3:1). Wydarzenia promujące Polską Policję odbyły się 22 lipca 2023 roku na obiektach Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” przyul. Myśliwieckiej 9 w Warszawie. Dyrektor BKS insp. Mariusz Ciarka oraz Prezes SGW IPA Andrzej Kropiwiec i Przewodniczący Regionu IPA CBŚ Andrzej Kuczyński wręczyli naszym Partnerom pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez Zarząd Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze oraz Biuro Komunikacji Społecznej KGP.

Korzystając z tej szczególnej okazji Przewodniczący Regionu IPA CBŚ Andrzej Kuczyński wspólnie z Sekretarzem Regionu IPA CBŚ mł. insp. Arturem Gniadkiem w asyście Prezesa SGW IPA Andrzeja Kropiwca i Dyrektora BKS KGP insp. Mariusza Ciarki wręczyli dla Sympatyków, którzy od wielu lat wspierają działalność Stowarzyszenia IPA CBŚ oraz SGW IPA medale „Zasłużony dla Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze” .

Tym wyjątkowym medalem wyróżnieni zostali: Ks. dr Wojciech Jaszczuk, mł. insp. Anna Kędzierzawska, Leszek Andrzejewski, Artur Rękawek, Konrad Kondraciuk, Marcin Animucki, Mirosław Robak, Janusz Wiśniewski, Sylwester Cerański, Krzysztof Laskowski, Michał Czernik, Marek Osiejewski, Grzegorz Danielski, Andrzej Panasiuk, Al Suleiman, Zbigniew Stec, Jacek Zalewski, Robert Klatt, Wladislav Anguenov, Piotr Popiński, Dariusz Wichniewicz, Jarosław Dąbrowski.

Po uroczystościach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na symboliczny poczęstunek zorganizowany przez Region IPA CBŚ przy wsparciu Biura Logistyki Policji i Restauracji British Buldog Pub.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wyróżnionych Sympatyków i Partnerów Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze.

Zdjęcia: Katarzyna Chrzanowska/BKS KGP

Tekst: Andrzej Kuczyński/Region IPA CBŚ