Porozumienie o współpracy Sekcji Polskiej IPA z Collegium Humanum – Wyższą Szkołą Menadżerską

274

W dniu 24 maja 2021 roku w Warszawie, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr WÓJCIK i Sekretarz Generalny – kol. Ewa DĘBOWSKA oraz Rektor Collegium Humanum Wyższej Szkoły Manadżerskiej – prof. dr hab. Paweł CZARNECKI, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad sanitarnych – uczestnicy przyjęli już szczepionki przeciw Covid-19.

Collegium Humanum Wyższa Szkołą Menadżerska jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w siedzibie w Warszawie oraz w filiach w Poznaniu i Rzeszowie, jest obecna także w Czechach (filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa i ponadregionalną. Szczegółowe informacje o uczelni można znaleźć na stronie internetowej www.humanum.pl

Dzięki intensywnym rozmowom prowadzonym z władzami uczelni udało się uzyskać bardzo ważny zapis w porozumieniu, że Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska,zobowiązuje się udzielać zniżki w wysokości 10% od regularnej ceny dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez uczelnię.

Ponadto, określono również inne cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych przedsięwzięć (seminaria, szkolenia itp.) z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych w społeczeństwie, prowadzenie działalności propagującej szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz wspieranie się w zakresie wiedzy oraz prawa mającego zastosowanie w funkcjonowaniu stron.

Dziękuję koledze Andrzejowi Kropiwcowi – Prezesowi Stołecznej GW IPA za pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy uczelnią, a SP IPA skutkującą podpisaniem tego porozumienia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Michał Głaczyński – Collegium Humanum