Porozumienie o współpracy z firmą „MUSI LUBLIN”

40

Firma „MUSI LUBLIN” z Lublina

przygotowała specjalną ofertę dla członków IPA.

Prezydent IPA Sekcja Polska podpisał porozumienie o współpracy z firmą „MUSI LUBLIN” z Lublina, która od 1950 roku specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wyrobów ortopedyczno–rehabilitacyjnych. Wyroby tej firmy umożliwiają łagodzenie przebiegu chorób, kompensowanie urazów i aktywną rehabilitację. Firma realizuje indywidualne zamówienia i stara się sprostać każdej potrzebie. MUSI Lublin to także sieć sklepów zaopatrzenia medycznego. MUSI zapewnia kompleksową obsługę w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i ogólnomedycznego.

W ramach tego porozumienia przygotowano ofertę specjalną dla członków IPA:

1. „MUSI LUBLIN” w Lublinie zobowiązuje się zapewnić:

10% zniżki na WSZYSTKIE PRODUKTY Z OFERTY, nie będące objęte refundacją NFZ, dla członków IPA Sekcja Polska posiadających ważne legitymacje członkowskie Stowarzyszenia.

2. Dotyczy to, także osób posiadających ważne legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”, jak również członków IPA z innych krajów posiadających ważne legitymacje członkowskie. Prawo do zniżki przysługuje także małżonkom/partnerom towarzyszącym ww. wymienionym osobom.

3. Zniżka będzie udzielana za okazaniem ważnej legitymacji IPA.

Szczegóły dot. oferty ww. firmy znajdziecie na stronie www.musi.lublin.pl

Tekst: Piotr Wójcik