Porozumienie z Kopalnią Soli w Wieliczce

132

Kopalnia Soli „Wieliczka” to bezcenny zabytek kultury materialnej świata, wpisany na Listę Dziedzictwa UNESCO. Jest tak ogromna, że można zwiedzać jedynie 2% solnego labiryntu.Przez ponad 700 lat jej historii wybito w Wieliczce 26 szybów oraz wydrążono 9 mln m³ pustek poeksploatacyjnych.

Dzieje Wieliczki sięgają średniowiecza, kiedy to nosiła dumną nazwę Magnum Sal – Wielka Sól. Już w XIII wieku znana była jako największy ośrodek solnictwa w Polsce i zyskała duże znaczenie dla gospodarki kraju. Istotny dla współczesnej historii kopalni okazał się rok 1978, czyli wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz rok 1992 (wyciek wody w poprzeczni Mina). Wydarzenia te pokazały, że zabytkowa kopalnia jest bezcennym zabytkiem, który wymaga szczególnej troski i ochrony. W 1996 zapadła decyzja o zakończeniu w Wieliczce przemysłowej produkcji soli. Od roku 1976 podziemna Wieliczka figuruje w rejestrze zabytków, a w roku 1994 została uznana przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Zaprzestanie produkcji nie oznacza, że pod ziemią nie pracują już górnicy. Wprost przeciwnie! Kilkuset górników każdego dnia nieustannie dba o to, aby Kopalnia była bezpiecznym miejscem i przetrwała w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Wciąż szykowane są również nowe atrakcje dla turystów – odnawiane są zabytkowe komory, korytarze i szyby. Na przestrzeni dziejów zmienił się sposób myślenia o Kopalni Soli „Wieliczka”, która z zakładu przemysłowego przeistoczyła się w sławną na całym świecie atrakcję turystyczną, miejsce niecodziennych wydarzeń i uzdrowisko. Kopalnia często figuruje w planach oficjalnych wizyt polityków, koronowanych głów i członków królewskich rodzin. Wędrują oni kopalnianymi chodnikami i zgodnie twierdzą: piękna, zdumiewająca, jeden z cudów świata. Solne podziemia każdego roku odwiedza blisko 2 mln osób z całego świata.

Więcej informacji o Kopalni na stronie internetowej: www.kopalnia.pl

Teraz, Kopalnia Soli w Wieliczce przygotowała specjalną ofertę dla członków IPA.

8 listopada 2022 roku, Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik oraz Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna Pan Paweł Nowak podpisali porozumienie dzięki, któremu każdy członek IPA – po okazaniu legitymacji – będzie uprawniony do uzyskania zniżek. Porozumienie zawiera następujące ustalenia:

  1. Kopalnia zobowiązuje się zapewnić 10% zniżki na zakup biletów w kasach stacjonarnych (zniżka nie obowiązuje na bilety zakupione on-line) do Kopalni Soli „Wieliczka” dla członków International Police Association posiadających ważne legitymacje członkowskie tego Stowarzyszenia. Dotyczy to, także osób posiadających ważne legitymacje „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, jak również członków IPA z innych krajów posiadających ważne legitymacje członkowskie.
  2. Prawo do zniżki przysługuje także małżonkom/partnerom oraz dzieciom będącym na utrzymaniu i towarzyszącym osobom wymienionym w ust. 1.
  3. Zniżka będzie udzielana za okazaniem ważnej legitymacji IPA.

Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Wam udanego korzystania z oferty przedstawionej przez Kopalnię Soli „Wieliczka”.

Tekst: Piotr Wójcik/materiały promocyjne Kopalni

Zdjęcia: Tomasz Sabuda