Porozumieniu z Restauracją FAMILIA ITALIANA

148

Podpisaliśmy porozumieniu z Restauracją FAMILIA ITALIANA w Warszawie przy ul. Grenadierów 10, w ramach którego:

Restauracji  FAMILIA ITALIANA zobowiązuje się zapewnić 20% zniżki na pozycje z menu, w tym na menu serwowane podczas organizowanych przez członków IPA wydarzeń i uroczystości.

Ze zniżki korzystać mogą członkowie International Police Association posiadający ważne legitymacje członkowskie tego stowarzyszenia. Dotyczy to, także osób posiadających ważną legitymację „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”, jak również członków IPA z innych krajów posiadających ważną legitymację członkowską.

Prawo do zniżki w wysokości 20% przysługuje także małżonkom/partnerom