Posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA w Borczu

91

W dniach 6-7 października 2023 roku, odbyło się jesienne posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Tym razem gospodarzem była Pomorska Grupa Wojewódzka IPA, która gościła uczestników posiedzenia w hotelu „Spichrz”, w Borczu k/Gdańska.

Mając na celu profesjonalne przygotowanie spotkania Krajowego Zarządu oraz niezbędnej dokumentacji na przedmiotowe posiedzenie, w czwartek 5 października, odbyło się zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA, na które stawiło się 8 członków tego gremium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA.

W trakcie dwudniowych obrad Krajowego Zarządu SP IPA, Prezydent SP IPA przedstawił informację z działalności Prezydium Sekcji Polskiej w 2023 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym wpływy i wydatki z 1,5%, zatwierdzono wnioski o przyznanie medali będących w dyspozycji SP IPA oraz tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”. Rozpatrzono również wnioski dot. nowych obiektów rekomendowanych, a koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia.

Ponadto omówiono działania SP IPA, zarówno te aktualnie prowadzone, jak również te zaplanowane na przyszłość oraz przygotowania do Kongres Delegatów Sekcji Polskiej IPA, który odbędzie się w grudniu, w Warszawie.

Szczególne podziękowania należą się członkom Prezydium Zarządu Pomorskiej GW IPA za przygotowanie logistyczne ww. zebrań.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Krajowego Zarządu