Posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA w Łodzi

211

W dniach 17-18 marca 2023 roku, odbyło się wiosenne posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Tym razem gospodarzem była Łódzka Grupa Wojewódzka IPA, która gościła uczestników posiedzenia w „mHotel conference & spa”, w Łodzi.

Mając na celu profesjonalne przygotowanie spotkania Krajowego Zarządu oraz niezbędnej dokumentacji na przedmiotowe posiedzenie, w czwartek 16 marca, odbyło się zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA, na które stawili się wszyscy członkowie tego gremium czyli 9 osób oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA.

W trakcie dwudniowych obrad Krajowego Zarządu SP IPA dokonano podsumowania działalności Sekcji Polskiej w 2022 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Stowarzyszenia (zatwierdzono wydatki z ubiegłego roku i przyjęto plan budżetu na 2023 rok), w tym wpływy i wydatki z 1%, zatwierdzono wnioski o przyznanie medali będących w dyspozycji SP IPA oraz tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”. Rozpatrzono również wnioski dot. nowych obiektów rekomendowanych, a koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Pięć Grupy Wojewódzkich (Śląska, Kujawsko-Pomorska, Mazowiecka, Podkarpacka i Stołeczna) zostały nagrodzone „okolicznościowym grawertonem” za wyróżniającą się działalność w 2022 roku.

Ponadto szczegółowo omówiono działania SP IPA, zarówno te aktualnie prowadzone jak również te zaplanowane na przyszłość. Zdecydowano również, że najbliższy Kongres Delegatów Sekcji Polskiej IPA odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2023 r., w Warszawie.

Posiedzenie KZ SP IPA było również okazją do obchodów XXX-lecia Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W sobotę 18 marca, odbyła się uroczysta kolacja z udziałem członków Krajowego Zarządu SP IPA na czele z Prezydentem SP IPA, Prezes Łódzkiej GW IPA, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, przedstawicieli Łódzkiej GW IPA, delegacji z innych Sekcji Krajowych IPA oraz zaproszonych gości. Prezes Łódzkiej GW IPA kol. Aneta Sobieraj otrzymała z rąk Prezydenta SP IPA okolicznościowy grawerton, a kilku kolegów z Łódzkiej GW zostało wyróżnionych medalami SP IPA.

Szczególne podziękowania należą się członkom Prezydium Zarządu Łódzkiej GW IPA za przygotowanie logistyczne ww. zebrań.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Prezydium i Krajowego Zarządu