Posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA w Opolu

113

W dniach 18-19 marca 202 roku, odbyło się wiosenne posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Tym razem gospodarzem była Opolska Grupa Wojewódzka IPA, która gościła uczestników posiedzenia w hotelu „Festival”, w Opolu.

W trakcie dwudniowych obrad dokonano podsumowania działalności SP IPA w 2021 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Stowarzyszenia (zatwierdzono wydatki z ubiegłego roku i przyjęto plan budżetu na 2022 rok), w tym wpływy i wydatki z 1 %, zatwierdzono wnioski o przyznanie medali będących w dyspozycji SP IPA oraz tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”. Rozpatrzono również wnioski dot. nowych obiektów rekomendowanych oraz wnioski o zapomogę. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Cztery Grupy Wojewódzkie (Śląska, Mazowiecka, Podkarpacka i Podlaska) zostały nagrodzone „okolicznościowym dyplomem” za wyróżniającą się działalność w 2021 roku.

Ponadto szczegółowo omówiono działania SP IPA (aktualnie prowadzone i zaplanowane na przyszłość) w zakresie pomocy udzielanej Ukrainie, w tak trudnym dla niej czasie oraz przygotowania do uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji Polskiej IPA, które połączone z posiedzeniem KZ SP IPA odbędą się w dniach 21-22 października 2022 r., w miejscowości Trzebaw k/Poznania.

Posiedzenie KZ SP IPA było również okazją do obchodów XXV-lecia Opolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W piątek 18 marca, w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się uroczysta gala z udziałem członków Krajowego Zarządu SP IPA na czele z Prezydentem SP IPA, Prezes Opolskiej GW IPA, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Opole, Pierwszego Zastępcy KWP w Opolu, przedstawicieli Opolskiej GW IPA, delegacji z innych Sekcji Krajowych IPA oraz zaproszonych gości. Prezes Opolskiej GW IPA kol. Olga Gaida otrzymała z rąk Prezydenta SP IPA okolicznościowy grawerton, a trzech kolegów z Opolskiej GW zostało wyróżnionych medalami SP IPA.

Szczególne podziękowania należą się członkom Prezydium Zarządu Opolskiej GW IPA za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Olga Gaida