Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

91

W gościnnych progach ośrodka Uroczysko-Piechowice odbyło się posiedzenie Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W zebraniu wzięli udział członkowie Prezydium oraz Przewodniczący i osoby reprezentujące Regiony wchodzące w skład Grupy. Podczas zebrania omówiono dotychczasowe funkcjonowanie Stowarzyszenia w szczególności udział reprezentantów IPA w dniach 19-24 maja 2024 r. w miejscowości Braszow w Rumunii podczas 3. Światowa Olimpiada Sportowa pn. IPA GAMES 2024. Podczas zebrania omówiono również wyzwania, które stoją przed Grupą zarówno te najbliższe – obchody 30.lecia istnienia IPA na Dolnym Śląsku oraz organizacji IPAGAMES 2026 .

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Autor zdjęć: Zdzisław Mirecki