Powstanie Regionu IPA Bolesławiec

230

W roku jubileuszowym XXX-lecia istnienia International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Polsce, w dniu 18 października 2022 r. przy aprobacie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i spełnieniu wymogów Statutu IPA, powołano Region IPA Bolesławiec wchodzący w skład Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu. Zebranie założycielskie przeprowadził kol. Zdzisław Mirecki (członek IPA od 1992 r.), który na początku przedstawił bogatą historią IPA oraz wspomógł organizacyjnie i dokumentacyjnie przy założeniu tego Regionu IPA. W trakcie zebrania wybrano władze tj. Prezydium w osobach:
Tomasz KAZIMIERCZUK – przewodniczący

Grzegorz GÓRSKI -sekretarz

Mariusz BIAŁOWĄS – z-ca sekretarza

Sławomir MARYNIAK – skarbnik

Mateusz ZATYLNY – członek Prezydium

i Komisję Rewizyjną Regionu IPA Bolesławiec:

Piotr CZŁONKA – przewodniczący

Sławomir BYDŁOŃ – członek

Prowadzący zebranie pogratulował wybranym i wręczył piny – odznaki organizacyjne IPA. Zebranie wybrało też delegata na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Dolnośląskiej GW IPA. Został nim kol. Zdzisław Mirecki. Nowy Region IPA jako 10-te tzw. koło na Dolnym Śląsku, został zatwierdzony przez Zarząd Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu oraz Zarząd Krajowy Sekcji Polskiej IPA na posiedzeniu w dniu 21 października br.. Region IPA Bolesławiec liczy 27 członków, w tym 24 którzy złożyli deklaracje członkowskie IPA przed zebraniem plus 3 osoby, które należały wcześniej do innego Regionu IPA, a przed zebraniem złożyły akces wstąpienia do nowego Regionu IPA. Na zakończenie przewodniczący Tomasz Kazimierczuk zadeklarował aktywność działania w strukturach Stowarzyszenia zgodnie z dewizą IPA, która w języku esperanto brzmi – „Servo per Amikeco” tj. „Służyć poprzez przyjaźń”.

Opracował:

Zdzisław Mirecki

W zał. Foto (archiwum Regionu IPA Bolesławiec) z zebrania i tekst „Co to jest IPA”