Prezent dla KPP Wieliczka

376

Mając na względzie dobrą współpracę z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów woj. małopolskiego oraz Komendą Powiatową Policji w Wieliczce , IPA Kalwaria Zebrzydowska wspólnie z NSZZ Policjantów , przekazali sprzęt sportowo –rekreacyjny do KPP Wieliczka. Celem przekazania urządzeń jest podniesienie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów z KPP Wieliczka. Urządzenia służące do podnoszenia sprawności fizycznej policjantów , zostały umieszczone w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu w Komendzie Powiatowej w Wieliczce dzięki czemu każdy pracownik KPP będzie mógł przed lub po służbie korzystać ze sprzętu sportowego w bezpieczny sposób.

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce , podinsp. Mirosław Strach podziękował przedstawicielom IPA Kalwaria Zebrzydowska i NSZZ Policjantów woj. małopolskiego za pomoc i zaangażowanie w wyposażeniu siłowni. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze oraz pozwoliło na planowanie wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Servo per amikeco

Przewodniczący IPA Kalwaria Zebrzydowska

Andrzej Kozioł