Prezydent SP IPA w Karpackim Oddziale Straży Granicznej

333

W związku ze Świętem Straży Granicznej, na zaproszenie Komendanta Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu Pana pułkownika SG Stanisława Laciugi, Prezydent SP IPA – kol. Piotr Wójcik – wziął udział w uroczystej zbiórce, w dniu 20 maja 2021 roku, w siedzibie KOSG w Nowym Sączu.

Podczas tej uroczystości, która odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, nastąpiło wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i emerytów KOSG.

Wykorzystując to podniosłe święto, kol. Prezydent SP IPA, w imieniu Krajowego Zarządu SP IPA, uhonorował medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” kol. Józefa SZABLĘ – członka Regionu IPA Nowy Sącz.

Na zakończenie uroczystej zbiórki, kol. Piotr Wójcik wręczył Panu Komendantowi KOSG okolicznościowy ryngraf – od Prezydium SP IPA – z życzeniami dla wszystkich strażniczek, strażników i pracowników cywilnych pełniących służbę i pracujących w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Alina Tymczyszyn