PROWADZĄCY STRZELANIE – UPRAWNIENIA LIGII OBRONY KRAJU

109

Zapraszamy na kolejną edycję kursu prowadzącego strzelanie w dniach

17-18.09.2022 roku.
PROWADZĄCY STRZELANIE – UPRAWNIENIA LIGII OBRONY KRAJU
Aby podejść do kursu nie jest wymagane pozwolenie na broń palną.
Kurs ten jest dedykowany dla osób które nabyły podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się bronią i amunicją. Osoba uczestnicząca w kursie nie musi być członkiem stowarzyszenia strzeleckiego, klubu strzeleckiego, posiadać patentu, licencji.
Wymagania:
– ukończone 21 lat,
– umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
– dobry stan zdrowia.
Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia prowadzącego strzelanie wydane przez Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju.
Uczestnik szkolenia nabywa kwalifikację do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A – pneumatyczna
B – palna bocznego zapłonu
C – palna centralnego zapłonu
D – maszynowa (pistolet)
E – samoczynna
F – gładkolufowa (powtarzalna)
G – gładkolufowa
H- czarnoprochowa

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbędą się na Strzelnicy Klubu Strzeleckiego Gentleman Gun Club
ul. Wenus 1, Kozerki
Koszt kursu : 900 zł w tym zawarte są wszystkie opłaty związane z wydaniem dokumentu. (jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem powiedz nam o tym a mile Cię zaskoczymy)
Uprawnienia nadawane są dożywotnio!!!!!!!!!
Płatność na numer konta :
Santander Bank
74 1090 2851 0000 0001 4700 8099
Akademia Strzelecka Alfa
w tytule: prowadzący strzelanie imię i nazwisko
Zgłoszenia uczestników proszę kierować na pod adres:
biuro@akademiaalfa.pl
Zgłoszenie powinno zawierć Imię nazwisko oraz numer PESEL a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego kursu.
Część teoretyczna oraz praktyczna kursu odbędzie się na Strzelnicy Klubu Strzeleckiego Gentleman Gun Club