Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj

244

„Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj”

Mario Puzo.

Zacznijmy od początku…

XX – lat temu, a dokładnie 27 września 2001 roku odbyło się ostatecznie Zebranie Założycielskie Regionu IPA Nowy Targ przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. W zebraniu wzięli udział: Stanisław Gubała ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, Stanisława Siemieniec, Grażyna Kościelniak, Anna Machlowska, Leszek Sięka, Sławomir Kwiecień, Robert Sinkiewicz, Jacek Sztur, Mirosław Smoleń, Wojciech Frańczak, Andrzej Biaduń, Tadeusz Błach, Krzysztof Drab, Marek Maśnica, Tomasz Kijak, Czesław Pulit, Robert Siemek, Tadeusz Czepiel, Wacław Gaździcki, Wiesław Pustelnika, Lesław Czyszczoń, Edward Babik, Robert Królczyk, Jan Bodyziak, Grzegorz Żabski, Bogdan Kluska, Stanisław Kowalczyk, Marcin Budka, Marcin Slaga i Kazimierz Gergont.

Z tych 30 osób wybrano pierwsze Prezydium Regionu IPA Nowy Targ w którego składzie zasiedli na stanowisku: Przewodniczący – Tadeusz Czepiel, Zastępca Przewodniczącego – Robert Siemek, Sekretarz – Leszek Sięka, Skarbnik – Jacek Sztur, Członek Prezydium – Robert Sinkiewicz. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Tomasz Kijak, Grażyna Kościelniak, Wojciech Frańczak.

Można powiedzieć, że od tego dnia i tych osób wszystko się zaczęło.

Niezwykle trudno jest w kilkanaście zdań przedstawić dwadzieścia wspaniałych lat działalności Regionu IPA Nowy Targ, ale w skrócie postaram się je przedstawić. Były to dekady wielu wspaniałych sukcesów, wydarzeń, przeżyć, ciągłego rozwoju, realizowania wielu przedsięwzięć zarówno na scenie polskiej jak i międzynarodowej. Przez cały okres naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z Sekcjami IPA wielu krajów tj. Słowacją, Niemcami, Austrią, Serbią, Ukrainą, Czechami, Wielką Brytanią, Cyprem oraz z wieloma Regionami Sekcji Polskiej IPA. Zorganizowaliśmy wiele wymian międzynarodowych z w/w sekcjami światowymi IPA. Cyklicznie organizowaliśmy międzynarodowe turnieje w kręgle, międzynarodowe zawody strzeleckie, oraz międzynarodowe bale i uroczystości okolicznościowe na które licznie stawiali się Członkowie Regionów IPA oraz ich przyjaciele i sympatycy. Nasi członkowie Regionu wspólnie z naszymi zasłużonymi dla Sekcji Polskiej IPA oddali setki litrów krwi, wspieramy charytatywnie wiele akcji oraz organizacji za co niejednokrotnie otrzymaliśmy podziękowania. Przez te wszystkie lata wiele niewymienionych osób przyczyniło się swoją ciężką pracą do rozwoju oraz niezwykle prężnego działania naszego Regionu za co im wszystkim serdecznie dziękuję.

W dniu 5 listopada 2022 roku w Nowym Targu odbyła się uroczystość Jubileuszu XX – lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Regionu IPA Nowy Targ. Jubileusz odbył się w Hotelu Ibis Styles w Nowym Targu dzięki uprzejmości Państwa Agnieszki i Wiesława Wojas za co im serdecznie dziękuję. Uroczystość miała charakter międzynarodowy na którą zostali zaproszeni i wzięli w niej udział przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA, Sekcji Austriackiej IPA, Sekcji Słowackiej IPA, Sekcji Czeskiej IPA, Sekcji Serbskiej IPA oraz Ukraińskiej Sekcji IPA.

Uroczystość objęta została Patronatem Honorowym przez Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Pana Piotra Wójcika, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Pana Nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Pana Gen. Bryg. Stanisława Laciugę, Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu Pana Insp. Grzegorza Wyskiela, Burmistrza Miasta Nowego Targu Pana Grzegorza Watychę oraz Starostę Powiatu Nowotarskiego Pana Krzysztofa Fabera. Patronatem Medialnym uroczystości portal Podhale24.

Na początku Przewodniczący Regionu IPA Nowy Targ Lucjan Żółtek przywitał wszystkich gości i podziękował za przybycie. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Pan Insp. Grzegorz Wyskiel, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu Pan Ppłk. Robert Nowakowski, Komendant Wojskowego Ośrodka Szkolno Kondycyjnego w Zakopanem Pan Ppłk. Dariusz Jaraszek, Prezydent Sekcji Serbskiej IPA Pomoravie Pan Slobodan Stojanović, Przewodniczący Sekcji Słowackiej IPA Trencin Pan Roman Tatrański, Przewodniczący Sekcji Słowackiej IPA Poprad Pan Peter Suchy, Skarbnik Sekcji Słowackiej IPA Poprad Pani Andra Ciubanova, Prezydenta Sekcji Czeskiej IPA Uherské Hradiště Pan Jaroslav Prchlík, Przedstawiciel Sekcji Ukraińskiej IPA Łuck Pan Igor Andruszczukiewicz, Zastępca Skarbnika Sekcji Polskiej IPA i jedocześnie Przewodniczący Regionu IPA Karpacki Pan Zbigniew Tomaszek, Przewodniczący Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej i jednocześnie Przewodniczący Regionu IPA Gorlice Pan Aleksander Szymański, Skarbnik Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej oraz Przewodniczącą Regionu IPA Tarnów Pani Jolanta Bibro, Sekretarz Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej oraz Skarbnik Regionu IPA Nowy Sącz Pan Sebastian Wójtowicz, Sekretarz Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej oraz Przewodniczącego Regionu IPA Chełm Pan Grzegorz Worlicki, PrzewodniczącyRegionu IPA Zakopane Pan Edward Kwak, Przewodniczący Regionu IPA Beskid Limanowa Pan Dariusz Ociepka, Przewodniczący Regionu Rides of IPA Tarnów Stanisław Smoleń, Sekretarz Regionu Rides of IPA Tarnów Waldemar Budzik, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Pan Krzysztof Bryniarski, Dyrektor Euroregionu Tatry w Nowym Targu Pan Michał Stawarski, Przewodniczący Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów w Nowym Targu Pan Mariusz Hyrczyk, Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu Pana Michała Maciaszka oraz Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Krościenku n/Dunajcem Pan Andrzej Sproch. Na zaproszenie również odpowiedzieli Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA tj. Pan Marian Górz, Pan Krzysztof Długopolski, Pan Łukasz Rubiś, Pan Maciej Gębacz, Pan Maciej Pajerski, Pan Rafał Ropiak, Pan Stanisław Figura oraz Pan Marcin Gołębiowski. W uroczystości uczestniczyli również przyjaciele i sympatycy Regionu IPA Nowy Targ. Wielu z zaproszonych na ten wieczór gości uświetniło go występując w galowych mundurach co mocno podkreśliło rangę uroczystości i nadały jej charakteru.

Z okazji jubileuszu XX – lecia Prezydium Regionu IPA Nowy Targ odznaczyło dwudziestu członków Sekcji Polskiej IPA, Sekcji Austriackiej IPA, Sekcji Słowackiej IPA oraz Sekcji Serbskiej IPA Krzyżami Zasługi dla Sekcji Polskiej IPA oraz Medalami Za Wyróżniającą Się Działalność Statutową.

Muszę tutaj mocno zaznaczyć, że Prezydium Regionu IPA Nowy Targ jako pierwsze w historii Sekcji Polskiej IPA uhonorowało i odznaczyło przedstawicieli zagranicznych Sekcji IPA wyżej wymienionymi odznaczeniami.

Odznaczenia otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska:

1) Wojciech Frańczak – IPA Nowy Targ

Srebrny Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska:

2) Edward Chudy – IPA Nowy Targ

Brązowy Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska:

1) Lucjan Żółtek – IPA Nowy Targ

2) Andrzej Sproch – IPA Nowy Targ

3) Peter Suchy – IPA Słowacja

4) Peter Dulin – IPA Słowacja

5) Roman Tatranski – IPA Słowacja

6) Slobodan Stojanović– IPA Serbia

7) Helmut Feigl – IPA Austria

Brązowy Medal Za Wyróżniającą Się Działalność Statutową:

1) Tomasz Kijak – IPA Nowy Targ

2) Tadeusz Możdżeń – IPA Nowy Targ

3) Edward Babik – IPA Nowy Targ

4) Dariusz Kalata – IPA Nowy Targ

5) Wiesław Patlewicz – IPA Nowy Targ

6) Michał Maciaszek – IPA Nowy Targ

7) Dariusz Babiak – IPA Nowy Targ

😎 Tadeusz Błach – IPA Nowy Targ

9) Jacek Sztur – IPA Nowy Targ

10) Tadeusz Czepiel – IPA Nowy Targ

11) Robert Stasik – IPA Nowy Targ

Podziękowania za współpracę oraz wieloletnią przyjaźń zostały złożone na ręce Przewodniczącego Regionu IPA Nowy Targ przez w/w uczestników. Wzruszającym akcentem okazały się podziękowania od żołnierzy z frontu ukraińskiego gdzie walki trwają do dnia dzisiejszego. Igor Andruszkiewicz z Łucka Ukraińskiej Sekcji IPA przekazał na ręce przewodniczącego regionu IPA Nowy Targ podziękowania od 14 Brygady Zmechanizowanej im. Kniazia Romana Belikogo, gdzie kilka dni po wybuchu konfliktu na Ukrainie trafiła pierwsza pomoc humanitarna z Regionu IPA Nowy Targ. Przewodniczący Lucjan Żółtek w imieniu Igora Andruszkiewicza, który nie ukrywał dużego wzruszenia, przemówił i podziękowania wszystkim, którzy od samego początku do dania dzisiejszego pomagają i wspierają Ukrainę w wojnie z rosyjskim okupantem.

Na koniec chciałbym w swoim imieniu oraz całego Prezydium Regionu IPA Nowy Targ odznaczonym, uhonorowanym i wszystkim obecnym na uroczystym Jubileuszu XX-lecia Regionu IPA Nowy Targ serdecznie pogratulować i podziękować za wieloletnie wsparcie, udzieloną pomoc i jakże ważne dobre słowo. Dzięki Wam możemy się rozwijać i prężnie działać na arenie Polskiej i międzynarodowej. To dzięki Wam ta uroczystość mogła zostać zorganizowana i zrealizowana.

Po zakończeniu części uroczystej przeszliśmy do części rozrywkowej zabawy, która przewidziana była do białego rana. Jedzenia i picia nie zabrakło, a o oprawę taneczno – muzyczną zadbał jak zwykle niezawodny „DJ Rico”.

Mam nadzieje, że obecni Goście na obchodach XX lecia Regionu IPA Nowy Targ, w towarzystwie swych osób towarzyszących spędzili niezapomniany wieczór. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia !!!

Tekst Lucjan Żółtek.

Foto Maciej Gębacz.