Region IPA Akademia Policji w Szczytnie zainaugurował swoją działalność w ramach Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

284
?????????????????????

W dniu 31 sierpnia 2023 roku w auli im. Władysława Stasiaka Akademii Policji w Szczytnie miała miejsce szczególna uroczystość. Na zebraniu Członków Założycieli powołano do życia Region IPA Akademia Policji w Szczytnie. Będzie on funkcjonował w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

To historyczna chwila dla Uczelni, która w 1991 roku jeszcze jako WSPol w Szczytnie razem z policjantami garnizonów w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Słupsku tworzyła grupę inicjatywną mającą doprowadzić do prawnego zalegalizowania Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

W spotkaniu jako obserwator wziął udział kol. Przemysław Smoliński – Prezes Warmińsko–Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Omówił on funkcjonowanie struktury Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w kraju oraz na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawił korzyści płynące z członkostwa w stowarzyszeniu.

Podczas spotkania wybrano Prezydium Regionu IPA Akademii Policji w Szczytnie w składzie:

Przewodniczący – Kol. Dariusz Sułkowski

Sekretarz – Kol. Piotr Kupis

Zastępca Sekretarza – Kol. Konrad Kordalewski

Skarbnik – Kol. Wojciech Stępniak

Członek Prezydium – Kol. Sławomir Fuks

W skład Komisji Rewizyjnej Regionu weszli kol. Adam Boguszewski oraz kol. Krystian Kapuściński.

Nowo powstały Region IPA Akademia Policji w Szczytnie zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego działania w stowarzyszeniu.

Tekst: kol. Przemysław Smoliński, APwSz, SP IPA

Zdjęcia: APwSz