Region IPA Gostyń przekazał dary na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

168

Sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe, żywność o długim terminie przydatności, która jest gotowa do natychmiastowego spożycia oraz powerbankii telefony komórkowe wypełniły dwa pojazdy, którymi po przejechaniu 1150 kilometrów, 16 stycznia dotarliśmy do zaprzyjaźnionej z nami grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Żytomierzu. Koledzy oczekiwali nas na punkcie kontrolnym przy wjeździe do miasta. Na miejscu sprzęt medyczny przekazaliśmy szpitalowi wskazanemu przez Przewodniczącego miejscowej IPA. Pozostałe produkty i przedmioty trafiły bezpośrednio w ręce żołnierzy Obrony Terytorialnej. Po rozładunku pojazdów i dotarciu do miejsca noclegu, spotkaliśmy się z przedstawicielami Żytomierskiego Oddziału IPA, Petro Grozińskim i Andrijem Mychajłowem, którzy przekazali na ręce Przewodniczącego Regionu IPA Gostyń Pawła Rutkiewicza wyróżnienia i podziękowania od Prezydenta Ukraińskiej Sekcji IPA Andrija Wasyłyszyna, dla osób zaangażowanych w przygotowanie pomocy i organizację transportu.

W Ukrainie spędziliśmy dwie zgoła odmienne noce. Jedną w spartańskich warunkach przy świetle świec, drugą z ciepła wodą i oświetleniem elektrycznym. Poznaliśmy ludzi pełnych optymizmu i wiary w zwycięstwo nad sowieckim okupantem. Widzieliśmy ludzi smutnych, ale też uśmiechniętych, Podczas postojów spotykaliśmy się z wyrazami szacunku dla Polaków, za to co robią dla Narodu Ukraińskiego.

Przedsięwzięcie jakiego się podjęliśmy możliwe było dzięki Łukaszowi Szulcowi zasłużonemu dla Sekcji Polskiej IPA, który udostępnił na wyjazd swoje samochody oraz jego przyjaciołom z grupy „Ukraina Marzeń” Dominikowi May i Ulianie Shterbwts. Wsparcia logistycznego udzielili mam Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA Witold Drzażdżyński i Przewodniczący Grupy Małopolskiej IPA Jan Weber. Swój udział w przygotowaniu pomocy humanitarnej mieli też: Monika Bielka, Sławomir Olszak, Stanisław Markowski, Robert Bartkowiak, Mariusz Bajer, Łukasz Busz, Grzegorz Jesiak, Sławomir Paszkier, Zbigniew Mogielnicki, Marek Komorowski, Zdzisław Dominiak, Andrzej Gorwa, Stanisław Kubiak, Jolanta i Anna Rutkiewicz, Ryszard Balczyński i Jakub Woźny.

Tekst Paweł Rutkiewicz

Foto. Ze zbioru IPA Gostyń