Region IPA Kalwaria Zebrzydowska przekazał do Domu Samotnej Matki w Wadowicach środki czystości oraz artykuły szkolne dla dzieci.

60

W czwartek, 21 września br. Przewodniczący Region IPA Kalwaria Zebrzydowska kol. Andrzej Kozioł przekazał na ręce Sióstr Albertynek, prowadzących Dom Samotnej Matki w Wadowicach, środki czystości oraz artykuły szkolne dla dzieci, z przeznaczeniem dla podopiecznych rodzin, korzystających ze schronienia w Domu Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej przy ul. Sadowej w Wadowicach.

Tekst i foto: Andrzej Kozioł