REGION IPA – ŚWINOUJŚCIE W AKCJI „ Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE”

49

Kontynuując ogólnopolskie przedsięwzięcie IPA „ Z nami ekologicznie i bezpiecznie” dniu 21 września 2022 roku ,w ramach współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sporu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie IPA Region ŚWINOUJŚCIE przekazał na ręce pani Dyrektor Ośrodka Magdalenie Kucharczyk materiały edukacyjne z zakresu bezpiecznego poruszania się dzieci na drogach. Mając na uwadze ogólne motto realizowanych długofalowo przez IPA przedsięwzięć dodatkowo przekazano za pośrednictwem Pani Dyrektor dla najmłodszych uczniów kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe.

Szczególnie atrakcyjne w aktualnych realiach edukacyjnych okazały się książeczki zredagowane w języku ukraińskim.

Kolejnym udanym przedsięwzięciem w ramach kontynuacji w/w akcji było przeprowadzenie w dniu 27 września 2022 roku lekcji- pogadanki skierowanej do grupy uczniów nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kapitana Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu. Dzieci pomimo młodego wieku wykazały się dużą wiedzą w zakresie profilaktyki i bezpiecznego zachowywania się na drodze, co w sytuacji zmieniających się pór roku, oraz spodziewanych w ramach oszczędności przedsięwzięć włodarzy miasta w zakresie poziomu oświetlenia ulic nabiera szczególnego znaczenia. Uczestnicy spotkania również otrzymali kamizelki i opaski odblaskowe, dzieci pochodzące z Ukrainy dodatkowo stosowną literaturę w ich języku ojczystym.

Ponadto wszystkie dzieci otrzymały druki planów lekcji z naniesionym na nich Logo IPA.

Uważam, że tego typu przedsięwzięcia służą popularyzacji działań Stowarzyszenia IPA wśród społeczeństwa i powinny być kontynuowane w przyszłości.

Servo per Amikeco!! Kol. Leszek Gawliński