Sadzenie lasu przez IPA Region GOŁDAP II GRANICA.

90

W dniu 22 kwietnia 2023 roku członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region GOŁDAP II GRANICA wzięli udział w zorganizowanym wspólnie z kolegami z Nadleśnictwa Gołdap przedsięwzięciu jakim było sadzenie lasu. Inicjatywa wpisała się w kalendarz wydarzeń i jest kontynuowana od 2011 roku tj. od powstania IPA Regionu GOŁDAP II GRANICA. Członkowie i sympatycy IPA wysadzili 1800 sadzonek świerka.

Podczas sadzenia lasu, zgodnie z dewizą IPA „SERVO PER AMIKECO” czyli „Służyć przez przyjaźń”, panowała atmosfera serdeczności, przyjaźni oraz wzajemnej pomocy. Po zakończonej pracy przyszedł czas na ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek oraz podsumowanie minionego wydarzenia.

Tekst/foto: Waldemar Olbryś