Sekcja Polska IPA przekazuje napoje dla policjantów

113

W ramach prowadzonej współpracy pomiędzy Sekcją Polską IPA, a Komendantem Głównym Policji dot. działań mających wesprzeć policjantów w służbie prowadzonej w zwalczaniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, pozyskano bezpłatnie duże ilości wody mineralnej „Żywiec Zdrój”.

Dzięki zaangażowaniu Prezesa Stołecznej GW IPA, Prezydenta i Skarbnika SP IPA, w miesiącu maju prowadzone były rozmowy z firmą „Żywiec Zdrój S.A”, która zajmuje się dystrybucją znanej wszystkim wody mineralnej „Żywiec Zdrój”.

W ramach trójstronnych ustaleń pozyskano 100 palet tj. ponad 50000 sztuk butelek wody gazowanej o różnych smakach i objętościach. Woda mineralna została przekazana do dyspozycji Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji (jednocześnie Prezesa Stołecznej GW IPA), który w uzgodnieniu z darczyńcą i Skarbnikiem SP IPA rozdysponował ją do trzech największych jednostek Policji w Polsce tj. KSP Warszawa, KWP Poznań i Kraków.  Poprzez służby logistyczne w tych jednostkach woda zostanie przekazana policjantom bezpośrednio pełniącym służbę patrolową w terenie.

Szczególne podziękowania należą się naszemu darczyńcy tj. firmie „ŻYWIEC ZDRÓJ S.A” oraz kol. Andrzejowi Kropiwcowi – Prezesowi Stołecznej GW IPA – i Adamowi Pietrzkiewiczowi – Skarbnikowi SP IPA za zaangażowanie w pozyskanie tej darowizny.  

Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik