Seminarium w Gimborn 2024

159

Systematycznie kilkanaście razy w roku w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym IPA w Gimborn policjanci z różnych krajów spotykają się, by wymienić doświadczenia, nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w swojej codziennej pracy. W dniach 17.06. – 21.06. w IBZ Gimborn odbyło się polsko-niemieckie seminarium pt. „Złość w brzuchu – dzieci i młodzież jako ofiary i sprawcy”, w której wzięli udział przedstawiciele z Niemiec i z IPA Sekcja Polska.

Założone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Centrum Szkoleniowe IPA W Gimborn co roku przygotowuje oferta edukacyjną skierowaną dla funkcjonariuszy Policji zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji. Miejscem seminarium jest zabytkowy zamek położony w niezwykle urokliwej i malowniczej okolicy w Nadrenii Północnej-Westfalii, w rejencji Kolonia.

W tegorocznym seminarium wzięło udział 10 uczestników z IPA Sekcja Polska z Grup Wojewódzkich Dolnośląskiej, Lubelskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej oraz Zachodniopomorskiej. Prelegentami był Sebastian Wójtowicz oraz Małgorzata Malec z Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Sekcję IPA reprezentował Wiceprezydent Janusz Podżorski. Wyjazd koordynował Z-ca Sekretarza Generalnego dr Bartłomiej Majchrzak.

W trakcie seminarium poruszone zostały zagadnienia związane z przemocą wśród nieletnich. Różnorodność uczestników sprzyjała wymianie poglądów, praktyk i doświadczeń dotyczących szeroko pojętego tego problemu. Wszystkie wykłady były prowadzone w języku polskim i niemieckim, a dzięki profesjonalnej pracy tłumaczy przebiegały sprawnie i bezproblemowo. Seminarium to było także okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, które z całą pewnością mogą przyczynić się do poprawy współpracy pomiędzy organami polskiej i niemieckiej Policji.

Istotnym punktem integracji był poniedziałkowy polski wieczór podczas którego uczestnicy spotkania zapoznali się z polską kulturą i gościnnością oraz mieli okazje do degustacji regionalnych przysmaków. Natomiast po zajęciach uczestnicy mogli skorzystać z przepięknych uroków okolicy z dala od zgiełku miasta i wybrać się na długie spacery na świeżym powietrzu lub skorzystać z bardzo dobrze wyposażonej siłowni i sauny.

Tekst: Bartłomiej Majchrzak