SEMINARIUM w GIMBORN – zgłoszenia do 15 marca 2024 r.

254

Szanowne Członlowie IPA Sekcja Polska, 

W dniach 17.06. – 21.06. w IBZ Schloss Gimborn (IBZ) odbędzie się polsko-niemiecki seminarium pt. „Złość w brzuchu – dzieci i młodzież jako ofiary i sprawcy„. Wzorem lat ubiegłych IPA Sekcja Polska zapewnia uczestnictwo dwóch prelegentów oraz uczestników. Pobyt prelegentów oraz koszty ich dojazdu pokrywane są ze środków organizatora. Natomiast koszt pobytu uczestników seminarium to 365 EURO dla członków IPA. IPA Sekcja Polska dofinansowuje pobyt 10 uczestników z Polski członków IPA w kwocie 150 EURO od osoby. Reszta kwoty pokrywana jest ze środków własnych uczestników bądź poprzez ewentualne wsparcie lokalnych struktur IPA. 

Zgłoszenia za pośrednictwem Prezesów Grup Wojewódzkich  do 15 marca 2024 r. W przypadku prelekcji prosimy o temat wystąpienia wraz z krótkim streszczeniem  oraz krótką charakterystyką osoby prelegenta.

Servo per amikeco,

Bartłomiej Majchrzak

Z-ca Sekretarza  Generalnego 

IPA Sekcja Polska