SGW IPA I REGION IPA CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE WSPÓŁORGANIZATORAMI V OTWARTYCH CHARYTATYWNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH NA RZECZ FUNDACJI POMOCY WDOWOM
I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH

73

22 września br. odbyły się „V Otwarte Zawody Strzeleckie Funkcjonariuszy, Żołnierzy, Weteranów, członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) oraz Sympatyków” o Puchary: Komendanta Głównego Policji, Prezesa Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA, Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP i Prezesa Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Patronat medialny zawodów objęła Gazeta Policyjna.

Na gościnnym obiekcie Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia strzelcy spotkali się w szczytnym celu – zebrać fundusze na rzecz bliskiej ich sercom Fundacji. Warunkiem uczestnictwa było wniesienie opłaty startowej w wysokości 50 PLN od uczestnika w kategoriach weteranów, SGW IPA i mundurowej oraz min. 100 PLN od startującego zawodnika
w kategorii „Przyjaciele Służb – Sympatyk”.

Oprócz nagród indywidualnych za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach (statuetki, puchary, medale) dodatkowe nagrody ufundowali…Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – nagrodę rzeczową ochraniacze słuchu dla najlepszego strzelca w kat. OPEN Mundurowej, Komendant Główny Policji puchar dla najlepszego Weterana, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa – puchar dla najlepszego Weterana poszkodowanego, a statuetki i medale dla Sympatyków Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA. Nagrody rzeczowe ufundowała również Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Region IPA Centralne Biuro Śledcze.

Kierownikiem strzelania był tradycyjnie Andrzej Kuczyński (Pułko) Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze wspierany przez dwóch weteranów – instruktorów strzelectwa Grzegorza Tomczaka oraz Andrzeja Idzikowskiego, a także przedstawiciela Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Patryka Lejdy.

W kategorii Przyjaciół Służb – Sympatyk przewidziano nagrody indywidualne i rzeczowe dla najlepszych strzelców OPEN i trzech najlepszej kobiet. Do konkurencji dynamicznej (broń długa + pistolet) przystąpili weterani, członkowie IPA oraz funkcjonariusze
i żołnierze, a do konkurencji „pistolet – dokładne” Przyjaciele Służb – Sympatycy.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

WETERANI – I Paweł Kubiak; II Andrzej Idzikowski; III Marek Kowalczyk.

Weteran Poszkodowany – I Paweł Kubiak; II Andrzej Kuczyński.

MUNDUROWA OPEN – I Paweł Kubiak; II Andrzej Idzikowski; III Sławomir Łoniewski.

IPA OPEN – w tej kategorii całe podium zdominowała nowo powstała reprezentacja IPA Pałac Mostowskich pod kierownictwem Leszka Modrzejewskiego – I Sławomir Łoniewski; II Arkadiusz Sadowski; III Krzysztof Głowiński.

Sympatyk Kobiety : I Aleksandra Sobieska – Płaczek; II Agata Laskowska; III Magdalena Kopka – Wojciechowska.

Sympatyk OPEN: I Konrad Bartoszek; II Aleksandra Sobieska – Płaczek; III Agata Laskowska.

Nie często dochodzi do sytuacji, że wszystkie I miejsca w 3 kategoriach zajmuje jeden zawodnik. Tego dokonał Weteran Paweł Kubiak – gratulujemy .Pawłowi. Swoją obecnością wsparli „wydarzenie” najlepsi fachowcy i szkoleniowcy z dziedziny strzelectwa sportowego i bojowego – ludzie, którzy na strzelaniu znają się jak mało kto. Podczas gali zakończenia tych szczególnych zawodów nagrody wręczali: gen. insp. w st. spocz. Władysław Padło – reprezentujący Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, płk rez. Mariusz Pogonowski w imieniu Dyrektor Centrum Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, prezesi… insp. Andrzej Kropiwiec – Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki – Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP i mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński (Pułko) – Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze, który przekazał do licytacji ze swoich prywatnych zbiorów koszulkę piłkarza Piotra Zielińskiego, zawodnika włoskiego SSC Napoli i Reprezentacji Polski – poszła za 1800 PLN.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla instruktorów Grzegorza Tomczaka, Andrzeja Idzikowskiego i Patryka Lejdy za profesjonalnie i bezpiecznie przeprowadzenie strzelań, dla prezesa Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Pana Roberta Matrackiego za udostępnienie strzelnicy oraz instruktorów, firmie M.K. Szuster za bezpłatne udostępnienie broni
i amunicji, Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego oraz Firmie InPost za wsparcie logistyczne zawodów oraz Partnerom: Gastro Magic, British Buldog Pub, Restauracja Praskie Bistro.

Następnego dnia, Pani Irenie Zając – Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przyjęła z rąk prezesa Marka Górnickiego i przewodniczącego Andrzeja Kuczyńskiego skarbonkę. Po przeliczeniu okazało się, że organizatorzy zebrali 6.290 PLN – wielki szacunek dla organizatorów i darczyńców.

Tekst i zdjęcia: Marek, Prezes.