Spotkanie IPA w Szkole Policji w Katowicach

85

W dniu  7 lutego 2024 r. w budynku auli Szkoły Policji w Katowicach odbyło się  kolejne spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącego Regionu IPA Katowice IV Andrzeja Wilisowskiego oraz sekretarza Krzysztofa Kasprzyckiego, w którym uczestniczyło około 70 słuchaczy kursu podstawowego.  W spotkaniu wziął udział także Wiceprezydent IPA Sekcja Polska Janusz Podżorski oraz Sekretarz Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Dariusz Walczak.

W trakcie spotkania Wiceprezydent IPA wraz z Przewodniczącym Regionu IPA Katowice IV omówili historię założenia Stowarzyszenia IPA w Polsce i na świecie, oraz zasady przystąpienia do Stowarzyszenia IPA Sekcja Polska.

Zapoznano słuchaczy również z możliwością wyjazdów w ramach programu Placement Programme, który polega na wymianie stażowej funkcjonariuszy Policji pomiędzy Irlandią, Wielką Brytanią, Węgrami i Niemcami. Słuchaczom przedstawiono korzyści z przystąpienia do IPY, w tym możliwości skorzystania z bogatej bazy domów IPA, jak również wszelkich programów oferowanych przez IPA Polska, oraz grupy wojewódzkie, w tym program IPA- LEX Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Dziękujemy Kierownictwu Szkoły Policji w Katowicach za możliwość przeprowadzenia przedmiotowego spotkania.

Autor tekstu i zdjęć Janusz Podżorski.