Spotkanie robocze z Sekretarzem Generalnym IPA Węgry

63

W drodze powrotnej ze zlotu motocyklowego z Oradei do Polski, na zaproszenie Sekcji IPA Węgry oraz Pana Istvana Szerencesa (byłego burnistrza miasta Jaszdozsy), w dniu 14 sierpnia 2023 roku, jako Prezydent Sekcji Polskiej IPA odwiedziłem miejscowość Jaszszentandras, gdzie spotkałem się z Sekretarzem Generalnym Sekcji IPA Węgry – kol. Lukacs Gusztav, z którym omówiłem współpracę pomiędzy naszymi sekcjami, szczególnie w kierunku odnowy programu „wymiany policjantów”.

Wspólnie z kolegą Lakcsem spotkałem się również z Burmistrzem Miasta Jaszszentandras oraz razem z Istvanem Szerencesem i Lukacsem Gusztavem odwiedziłem IPA Park, w którym znajduje się pomnik Arthura Troopa (założyciela naszego Stowarzyszenia).

Podczas pobytu w IPA Parku zostałem bardzo ciepło i serdecznie przyjęty przez Pana Istvana Szerencesa oraz Laszlo Stuchlika i Jego rodzinę, którzy przedstawili mi historię tego miejsca oraz pokazali pamiątki IPA przekazana im przez osoby odwiedzające IPA Park.

Wszystkim polecam odwiedzenie tego klimatycznego i ważnego dla IPA miejsca.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy spotkania