Spotkanie w fundacji „Prometeusz” w Krakowie

123

W dniu 6 lipca 2020 r., w siedzibie fundacji „Prometeusz Pro Publico Bono” w Krakowie, odbyło się spotkanie robocze Prezydenta Sekcji Polskiej IPA kol. Piotra Wójcika z Prezydentem tej fundacji kol. Wiesławem Ibekiem. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska kol. Andrzej Kozioł i Sekretarz fundacji. W trakcie spotkania omówiono i podsumowano dotychczasową współpracę prowadzoną przez nasze organizacje oraz przedstawiono plany na dalsze jej kontynuowanie, oczywiście po unormowaniu się sytuacji pandemicznej w Polsce.

Podczas spotkania, Prezydent SP IPA wręczył kol. Wiesławowi Ibekowi legitymację potwierdzającą uzyskanie tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Tytuł ten został przyznany przez Krajowy Zarząd SP IPA – na wniosek Małopolskiej GW IPA – za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności statutowej Regionu IPA Kraków i Kalwaria Zebrzydowska.

Kol. Wiesław zaskoczył wszystkich obecnych na spotkaniu, gdyż uhonorował kol. Piotra Wójcika „Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, a kol. Andrzeja Kozioła okolicznościową odznaka fundacji. Podsumowując ustalono, że należy kontynuować i rozwijać współpracę pomiędzy Fundacją i Sekcją Polską IPA, zgodnie z zadaniami i celami określonymi w naszych statutach.  


Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik