Spotkanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

368

W dniu 4 listopada 2021 roku w Warszawie, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr WÓJCIK i Sekretarz Generalna SP IPA – kol. Ewa DĘBOWSKA oraz Rektor WSBiO – dr Jacek POMIANKIEWICZ i Kanclerz WSBiO – mgr Sebastian MICHALKIEWICZ, odbyli robocze spotkanie, podczas którego „odnowili i ratyfikowali” zawarte w lipcu br. porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.

Najważniejszym punktem porozumienia jest to, że WSBiO, zobowiązuje się udzielać zniżki za czesne w wysokości 7% rocznego czesnego dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez uczelnię. Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego w danym roku akademickim (za dwa semestry), bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Ponadto, określono również inne cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych przedsięwzięć (seminaria, szkolenia itp.) z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych w społeczeństwie, prowadzenie działalności propagującej szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz wspieranie się w zakresie wiedzy oraz prawa mającego zastosowanie w funkcjonowaniu stron.

Tak więc nie pozostaje nic innego jak korzystać ze zniżki na studia przedstawionej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie !!!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Ewa Dębowska