Spotkanie z Krzysztofem Cugowskim

111

W dniu 20 maja 2022 roku, w zaprzyjaźnionym hotelu „Victoria” w Lublinie odbyło się spotkanie Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – kol. Piotra WÓJCIKA oraz przedstawiciela Regionu IPA Lublin – kol. Pawła KAMOLI ze słynnym polskim piosenkarzem – Panem Krzysztofem CUGOWSKIM.

W trakcie spotkania, Prezes Lubelskiej GW IPA: „w uznaniu wieloletniego wspierania działalności statutowej Regionu IPA Lublin i Lubelskiej GW IPA oraz propagowanie idei „servo per amikeco – służyć poprzez przyjaźń” w Polsce, Europie i na całym świecie”, w imieniu Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, wręczył kol. Krzysztofowi CUGOWSKIEMU – legitymację potwierdzającą przyznanie tytułu honorowego „ZASŁUŻONY DLA IPA SEKCJA POLSKA”.

Następnie omówiono możliwości dalszej współpracy z lubelskimi strukturami IPA, a na zakończenie spotkania, koledzy z IPA przekazali kol. Krzysztofowi okolicznościowe gadżety z logotypem naszego Stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Region IPA Lublin