SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW MAŁOPOLSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

327

18 lipca 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W związku ze stanem epidemiologicznym zebranie nie mogło się odbyć w ustalonym pierwotnie terminie marcowym i przez to kadencja urzędującego prezydium została przedłużona do możliwego czasu wyborów.

Zebranie delegatów rozpoczęto od zapalenia zniczy pod obeliskiem upamiętniającym pomordowanych policjantów II RP z Garnizonu Małopolskiego

Na zebraniu dokonano podsumowania działalności Prezydium za 2019 rok oraz za okres kadencji 2017 – 2019 i na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdzono sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej na kadencję 2020 – 2023 został ponownie Aleksander Szymański, zaś Prezydium i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w następującym składzie: Sekretarz Zarządu – kol. Sebastian Wójtowicz, Z-ca Sekretarza Zarządu – kol. Jan Szymański, Skarbnik Zarządu – kol. Jolanta Bibro i Członkowie Prezydium – kol. Wojciech Frańczak, kol. Zbigniew Tomaszek, kol. Grzegorz Świtka.

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący – kol. Wojciech Żmuda, Członkowie Komisji – kol. Mariusz Rymanowicz i kol. Józef Wójciaczyk.

Dziękujemy ustępującym członkom Prezydium i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej, zaś nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.

Tekst: Jolanta Bibro

Zdjęcia: Józef Wójciaczyk