Sprzątamy LAS wokół NAS – akcja z okazji obchodów Dnia Ziemi

116

Region Komenda Główna Policji IPA gra pierwsze skrzypce w akcji „Sprzątamy LAS wokół NAS”, która jest wspólną akcją myśliwych, członków Regionu Komenda Główna Policji IPA i przyjaciół.

20 kwietnia 2024 r. odbyła się kolejna edycja akcji „Sprzątamy LAS wokół NAS”, która tylko w jednym tzw. obwodzie łowieckim przyciągnęła blisko 40 uczestników, w tym myśliwych z rodzinami, przedstawicieli IPA Polska, uczniów szkół, mieszkańców okolicznych miejscowości. Wszyscy razem zebrali kilka ton śmieci, które zanieczyszczały lasy okolic Białej Podlaskiej.

Inicjatorem akcji jest kolega Maciej Bieliński – Zasłużony Członek IPA Polska i myśliwy Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego KŁ nr 18 Ponowa, który już 4 lata temu postanowił podjąć walkę z problemem zaśmiecania przyrody. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji udało się zorganizować coroczne sprzątanie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Koordynację nad akcją sprawuje Andrzej Czerw, członek Regionu Komenda Główna Policji IPA. Dzięki jego zaangażowaniu, kolejny raz udało się skutecznie zorganizować grupę ochotników i zaplanować efektywne zbieranie śmieci. Dodatkowo, Michał Wiśniewski – również członek Regionu KGP IPA, autor hasła „Sprzątamy LAS wokół NAS”, zajmuje się oprawą graficzną, zdjęciami oraz kolorowankami dla najmłodszych uczestników akcji. Dzięki jego pracy udało się stworzyć atrakcyjną kampanię, która przyciąga coraz więcej osób chętnych do pomocy w sprzątaniu lasów.

W tym roku pobiliśmy rekord – na terenach wszystkich obwodów łowieckich w Białej Podlaskiej blisko 700 osób było zaangażowanych w przedsięwzięcie. Udało się pozyskać ogromną ilość śmieci, które zanieczyszczały najpiękniejsze lasy naszej ojczyzny.  Dzięki takim inicjatywom możemy bardziej świadomie dbać o nasze otoczenie i przyrodę, zachęcając innych do podjęcia podobnych działań.

Akcja „Sprzątamy LAS wokół nas” to doskonały przykład tego, jak ważne jest działanie nie tylko lokalnej społeczności w walce z problemem zaśmiecania środowiska naturalnego. Dzięki zaangażowaniu każdego z nas możemy przyczynić się do poprawy stanu naszej planety, zachowując ją dla przyszłych pokoleń.

Zgodnie z hasłem „Sprzątamy LAS wokół NAS” – przedstawiciele IPA działają cały rok, uczą i wychowują kolejne pokolenia.

Darz Bór i Servo Per Amiceco