Srebrny jubileusz Regonu IPA Radom

114

Region Radom funkcjonuje ćwierć wieku! Zmieniały się władze, jedni członkowie wstępowali w szeregi, inni z różnych powodów rezygnowali z członkostwa. „Weterani” tworzący radomskie struktury Stowarzyszenia nierzadko wciąż aktywnie uczestniczą w życiu organizacji. Bo wiedzą, że warto. Uroczystości rocznicowe rozpoczęliśmy udziałem w festynie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym na terenie MOSiR nad zalewem na radomskich Borkach. W naszym firmowym namiocie rozdawaliśmy elementy odblaskowe i inne gadżety profilaktyczne, przybliżali naszą organizację.

Gala jubileuszowa miała miejsce w piątek, 9 czerwca. Patronów honorowych reprezentowali – insp. Piotr Janik – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Pani Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Radomia (Włodarz miasta – Pan Radosław Witkowski – przyznał czterem członkom Regionu IPA Radom medal Prezydenta Miasta Radomia).

Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Piotr Wójcik – wręczył legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”, certyfikaty 20-letniego stażu członkowskiego, przywitał w szeregach IPA nową członkinię. Wspólnie z przewodniczącym i sekretarzem Regionu wręczył też upominki członkom Stowarzyszenia i jego darczyńcom. Galę uwieńczył koncert wokalny wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu pod kierownictwem pani Doroty Sokołowskiej.

Z zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystościach skorzystali goście zagraniczni – Vitalijs Kalugins – sekretarz generalny Sekcji IPA Łotwa oraz delegacja Regionu Poprad ze Słowacji – Viera Macková
i Zuzana Pavlovič. Obecni byli również m.in. kol. Radosław Skubina – zastępca sekretarza generalnego Sekcji Polskiej IPA, przewodniczący Regionów IPA Siedlce i Płońsk.

Insp. Piotr Janik odczytał list gratulacyjny nadinsp. Waldemara Wołowca – szefa mazowieckiego garnizonu Policji – który wyraził uznanie za wkład Stowarzyszenia w promowanie sportu w służbach mundurowych, jak również akcje profilaktyczne i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Tekst Krzysztof Kapturski – przewodniczący Regionu IPA Radom

Zdjęcia: autor, Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu, Ireneusz Jeżak, Marek Skóra