Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA i Region Centralne Biuro Śledcze w kolejnej akcji na rzecz Ukrainy

123

Kolejny już raz dzięki wsparciu darczyńców udało się zorganizować zbiórkę rzeczy tym razem dla policjantów i ich rodzin z Ukrainy. W zbiórkę zaangażowani byli pracownicy i funkcjonariusze Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Komunikacji Społecznej KGP oraz członkowie Regionu Centralne Biuro Śledcze SGW IPA, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zebrano znaczną ilość środków medycznych, żywności, napojów, umundurowania, środków higienicznych (w tym środki dla dzieci). Prezes „Sady Sandomierskie” przekazał napoje, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zakupiła artykułu spożywcze, firma „Gastro-Magic” zakupiła piec elektryczno-parowy a „HP Fonica” przekazała latarki taktyczne.

Zebrane dary dostarczone zostały konwojem składającym się z trzech busów i samochodu osobowego przez delegację w składzie Andrzej Kuczyński – Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze (członek Zarządu Weteranów Działań poza Granicami RP) i Artur Szlawski – Zastępca sekretarza Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze. W konwój zaangażowała się także przewodniczka Rusłana (żona policjanta z IPA Ukraina) oraz ukraińscy kierowcy. Transport dotarł do Komendy Policji w w obwodzie iwanofrankowskim. Po rozładowaniu został podzielony i najpotrzebniejsze rzeczy (zwłaszcza środki medyczne oraz przedmioty wyposażenia taktycznego) zostały dalej przekazane bezpośrednio do żołnierzy walczących na froncie, a pozostałe dla Policjantów i uchodźców. Policjanci z Ukrainy byli bardzo wzruszeni kolejnym wsparciem i w sposób szczególny podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania kolejnej tak pokaźnej zbiórki dla walczącej Ukrainy.