Sukces akcji łączącej honorowe krwiodawstwo z uczczeniem „Dnia Weterana” w Regionie IPA Mogilno.

115

14 litrów zebranej krwi – to efekt zbiórki jaką 30 maja w Parku Miejskim w Mogilnie zorganizował mogileński oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA przy udziale inowrocławskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w ramach obchodzonego dzień wcześniej „Dnia Weterana”.

4 godziny wystarczyły by do mobilnego punktu poboru krwi, który tym razem stanął tuż przy amfiteatrze w mogileńskim parku, zgłosiło się 40 osób, z których ostatecznie 30 zostało zaklasyfikowanych do oddania tego życiodajnego płynu. W związku z pandemią COVID-19 zbiórka została przeprowadzona w szczególnych warunkach higieniczno-sanitarnych – każdy z honorowych dawców krwi zaopatrzony został w jednorazową maseczkę, którą musiał mieć założoną podczas przebywania w autobusie. Ostatecznie udało się zebrać 14 litrów krwi.

Prezes  kujawsko-pomorskich struktur IPA, Jerzy Archacki osobiście podziękował Anieli Zabłockiej z RCKiK za owocną współpracę i czynną pomoc przy organizacji zbiórek krwi wręczając jej pamiątkowy dyplom.

Władze Regionu Mogilno IPA dziękują wszystkim osobom, które w dobie pandemii zdecydowały się na oddanie krwi i jednocześnie zapowiadają, że kolejna akcja odbędzie się 5 września.

Opracował i Foto:  Kamil Kujawski