„Świeć przykładem” w Kalwarii Zebrzydowskiej

73

Akcja „Świeć przykładem” na stałe wpisała się w kalendarz działań podejmowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Kalwaria Zebrzydowska.

Już w październiku 2019r. rozpoczęliśmy kolejną edycje naszych profilaktycznych akcji . Przedstawiciele stowarzyszenia i dzielnicowi z posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili prelekcje na temat bezpiecznego poruszania dzieci po drogach, zwłaszcza po zmroku. Podczas akcji odblaski które zostały zakupione przez gminę Spytkowice, zostały przekazane najmłodszym ze szkół z Ryczowa, Bachowic i Spytkowic.

Celem akcji jest:
– uświadomienie  dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły;
– przybliżenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
– propagowanie stosowania elementów odblaskowych;
– zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, zwłaszcza dzieci;
– uświadomienie dorosłych: wychowawców , opiekunów, rodziców o  odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

W trakcie prelekcji przybliżone zostały  dzieciom  zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz zwrócono uwagę na potrzebę noszenia elementów odblaskowych. Jedną z atrakcji spotkania były przywiezione przez przedstawiciela IPA Kalwaria Zebrzydowska czapki policyjne i  koszulki stanowiące element stroju policyjnego w różnych krajach Europy.

 Akcja ,,Świeć Przykładem” cieszyła się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Już wkrótce następna edycja naszej profilaktycznej akcji, która kontynuowana będzie na terenie gmin: Stryszów, Lanckorona, Kalwaria i Andrychów.

 Servo Per Amikeco

Region IPA Kalwaria Zebrzydowska zdjęcia tekst:

Andrzej Kozioł