Święto Policji w Tarnowie

176

W dniu 25 lipca 2023 roku na Rynku w Zakliczynie odbyły się obchody święta tarnowskich policjantów, w czasie których podczas uroczystego apelu, wyróżnionym policjantom wręczone zostały odznaczenia, akty mianowania na wyższe stopnie oraz nagrody. To wyjątkowe święto, było również okazją do uhonorowania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie Srebrnym Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska za szczególne dokonania na rzecz rozwoju IPA.

Uroczystego odznaczenia sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dokonał Piotr Wójcik Prezydent Sekcji Polskiej IPA w asyście insp. Mariusza Dymury Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oraz Aleksandra Szymańskiego Prezesa Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Przyznanie Srebrnego Krzyża Zasługi IPA Sekcja Polska dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie to wynik trzydziestoletnich zasług Kierownictwa Komendy, które służy szeroko zakrojonym wsparciem we wszelkich podejmowanych przez IPA Region Tarnów przedsięwzięć mających na celu tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego, rozwój kontaktów kulturalnych, wymianę oraz pogłębianie doświadczeń pomiędzy czynnymi funkcjonariuszami i emerytami w służbach policyjnych.

Tekst: Jolanta Bibro

Zdjęcia: Paweł Greszata