SZKOLENIE IPA W ARŁAMOWIE

358

W dniach 11–13.06.2021 r., w Arłamowie i okolicznych lasach, odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne zorganizowane przez Region IPA Uroczysko-Piechowice Dolnośląskiej GW IPA. Tematem szkolenia było „modus operandi kłusowników, metody wykrywcze, profilaktyka działania oraz sposoby przetrwania w sytuacji kryzysowej, w trudnym terenie leśnym”. Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu kol. Władysława Leszczyńskiego, udział w tym wydarzeniu wziął Prezydent kol. Piotr WÓJCIK. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Regionu IPA Uroczysko oraz koledzy z Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa i Żagania.

Region IPA Uroczysko-Piechowice jest Regionem który skupia ludzi związanych ze środowiskiem antyterrorystów, pracujących w ramach struktur Policji. Dotyczy to osób zarówno aktualnie pełniących służbę w tych jednostkach jak i już będących na emeryturze lub osób które na swojej drodze zawodowej zetknęły się z taką formacją.

Szkolenie miało nietypowy przebieg, gdyż odbywało w terenie leśnym niedaleko Arłamowa. Pracownicy Nadleśnictwa Bircza – w trakcie spaceru po lesie – zademonstrowali nam różnego rodzaju pułapki stawiane przez kłusowników na szlakach przejścia zwierzyny leśnej. W siedzibie Nadleśnictwa wysłuchaliśmy wykładu na temat gospodarki leśnej i łowieckiej, a następnie zorganizowano nam intensywny marsz po lesie (w okolicach miejscowości Jamno) „tropem niedźwiedzia”, który zamieszkuje te okolice.

Wieczorem, podczas uroczystej zbiórki uczestników szkolenia, odbyła się ceremonia przekazania SZTANDARU dla Regionu IPA Uroczysko-Piechowice. Sztandar, na ręce Przewodniczącego Regionu przekazał Prezydent Sekcji Polskiej IPA. Kol. Piotr Wójcik wręczył także legitymacje członkowskie dla „nowych” członków Regionu oraz legitymację „Zasłużony dla IPA SP”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Region IPA Uroczysko-Piechowice jest pierwszym Regionem IPA w Polsce, który posiada własny sztandar.

Szczególne podziękowania należą się kol. Władysławowi Leszczyńskiemu oraz Włodzimierzowi Jankiewiczowi za zaangażowanie oraz profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie tego szkolenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik