Szkolenie w IBZ Gimborn

75

Szkolenie w IBZ Gimborn

W dniach 08 – 12 maja 2023 roku w centrum szkolenia IBZ Gimborn w Niemczech przedstawiciele IPA – Sekcja Polska; Kujawsko – Pomorska Grupa Wojewódzka w składzie podkom. Marta Gwizdalska i asp. Marek Bruski wzięli udział w międzynarodowym seminarium o tematyce: „Policja na granicy – razem przeciwko brudnemu biznesowi wojny i kryzysowi”.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele grup wojewódzkich International Police Association (IPA): kujawsko – pomorskiej, łódzkiej, wielkopolskiej i pomorskiej, a także policjanci z innych państw: Niemiec i Austrii. Miejscem seminarium był zabytkowy zamek położony w niezwykle urokliwej i malowniczej okolicy w Nadrenii Północnej-Westfalii, w rejencji Kolonia.

W trakcie seminarium poruszone zostały zagadnienia związane z przestępczością transgraniczną na obszarze kryzysowym w oparciu o bieżące wydarzenia i ustalenia organów ścigania. Różnorodność uczestników sprzyjała wymianie poglądów, praktyk i doświadczeń dotyczących szeroko pojętego problemu migracji związanego z wojną na terenie Ukrainy, jak również rozwoju przestępczości zorganizowanej, wykorzystującej kryzys migracyjny. Zasadniczą tematykę seminarium uzupełniły prezentacje przygotowane przez zaproszonych wykładowców m.in. z Berlina i Salzburga, które niewątpliwie służyły za punkt wyjścia w dyskusjach. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład o tematyce „Handel ludźmi w kontekście wojny na Ukrainie – doświadczenia poradni IN VIA dla kobiet dotkniętych handlem ludźmi w Berlinie i Brandenburgii”, poświęcony problematyce handlu ludźmi, którego ofiarami stały się napływające kobiety i dziewczęta znajdujące w sytuacji kryzysowej. Pozwoliło to również uczestnikom na szersze spojrzenie na przedstawioną problematykę nie tylko z perspektywy policyjnej, ale również ofiar handlu ludźmi. Wszystkie wykłady były prowadzone w języku polskim i niemieckim, a dzięki profesjonalnej pracy tłumaczy przebiegały sprawnie i bezproblemowo.

Ponadto uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić w Nadrenii Północnej- Westfalii zabytkowe miasto Bonn. Poza pięknym ratuszem niezwykłym doświadczeniem było zwiedzanie domu rodzinnego znanego kompozytora Ludwiga van Beethovena.

Istotnym punktem integracji był poniedziałkowy polski wieczór podczas którego uczestnicy spotkania zapoznali się z polską kulturą i gościnnością oraz mieli okazje do degustacji regionalnych przysmaków. Natomiast po wykładach można było korzystać z przepięknych uroków okolicy z dala od zgiełku miasta i wybrać się na długie spacery na świeżym powietrzu lub skorzystać z bardzo dobrze wyposażonej siłowni i sauny.

Seminarium to było także okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, które z całą pewnością mogą przyczynić się do poprawy współpracy pomiędzy organami polskiej, niemieckiej i austriackiej Policji.

Opracowała i zdjęcia : Marta Gwizdalska