Uroczysty apel z okazji 30 – lecia powstania Straży Granicznej.

189

11 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku odbył się uroczysty apel z okazji 30 – lecia powstania Straży Granicznej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni samorządowcy z Kłodzka, Polanicy i instytucji na co dzień wspierających działalność Straży Granicznej oraz szefowie i przedstawiciele służb mundurowych tj. Policji, Sił Zbrojnych, Służby Celno – Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej i Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również funkcjonariusze Policji Republiki Czeskiej z trzech województw Kralovohradeckiego, Pardubickiego, Olomouckiego. Apel był okazją do odczytania rozkazów o awansowanych i odznaczonych funkcjonariuszach oraz wręczenia wyróżnień i listów gratulacyjnych. Był też okazją do podkreślenia osiągnięć w ramach działalności związkowej i społecznej realizowanej przez funkcjonariuszy tej placówki.
W ramach tej działalności wręczono odznaki i certyfikaty IPA: za 10 letni staż w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji dla 4 funkcjonariuszy w tym dla Komendanta ppłk. SG Piotra Piekarskiego oraz za XX letni staż dla 1 członka Regionu IPA Straż Graniczna w Kłodzku, byłego Prezydenta Sekcji Polskiej Fryderyka Orepuka.

Wyróżnienia wręczył Przewodniczący Regionu mjr SG Dariusz Matusiak.

Fryderyk Orepuk w imieniu Przewodniczącego Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej przekazał na ręce Komendanta list gratulacyjny oraz życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Placówki SG w Kłodzku.

Autor tekstu i zdjęć – Dariusz Matusiak.