V Międzynarodowe Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim i snowboardzie w Białce Tatrzańskiej

185

REGULAMIN
V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO REGION IPA ZAKOPANE
Patronat zawodów:
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem
Komendant Placówki SG w Zakopanem
Termin zawodów: 16 marca 2024 roku
Miejsce Zawodów: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska – trasa nr 8A
Konkurencje: narty – slalom gigant: kobiety, mężczyźni, mężczyźni MASTERS (zawodnicy powyżej 50 r. życia)
snowboard – slalom gigant: wspólnie kobiety i mężczyźni
Cel zawodów: Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach i snowboardzie, doskonalenie umiejętności narciarskich, zachęcenie do uprawiania sportów zimowych, a także integracja środowiska IPA
Organizatorzy: IPA Region Zakopane
Patronat medialny: Tygodnik Podhalański, Wiadomości Sekcji Polskiej IPA
Organizator techniczny: Tatrzański Związek Narciarski
Warunki uczestnictwa:
 W zawodach mogą wziąć udział członkowie IPA oraz policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, członkowie ich rodzin i zaproszeni goście;
 Każdy uczestnik zawodów przesyłając kartę zgłoszenia na zawody akceptuje regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa/snowboardu oraz wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów;
 Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność;
 Organizatorzy zalecają wykupienie indywidualnego ubezpieczenia od NNW;
 Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.Program zawodów:
 9.30-10.00 – oglądanie trasy slalomu giganta – trasa nr 8A
 10.30 – Start I przejazdu
 13.00 – Start II przejazdu
Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2023 roku lub wyczerpania limitu miejsc.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia” pocztą e-mail na adres ipa.zakopane@gmail.com lub listownie na adres IPA Region Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska nr 32 oraz opłacenie wybranego pakietu przelewem na konto:
IPA Region Zakopane – 42 1090 1838 0000 0001 3014 1004.
Liczba zawodników ograniczona jest do 120 osób, a wszystkich uczestników spotkania do 180 – decyduje kolejność zgłoszeń (czas dotarcia zgłoszenia do organizatora).
W przypadku rezygnacji z zawodów, wcześniej dokonane wpłaty zostaną zwrócone pod warunkiem, że rezygnacja z uczestnictwa nastąpi do 15.02.2024 r.
Koszt uczestnictwa
Proponujemy trzy pakiety:
 Pakiet startowo-pobytowy – 600 zł – pakiet dedykowany dla osób chcących wziąć udział w zawodach i skorzystać z pobytu w OW Limba (pakiet zawiera: całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska, usługę gastronomiczną w dniu zawodów w karczmie Kotelnica Górna w rejonie startu zawodów, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW Limba w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolację w dniu
przyjazdu, korzystanie z basenu w OW Limba);
 Pakiet startowy – 250 zł – pakiet dedykowany dla osób, które chcą wziąć udział w zawodach, a zakwaterowanie zorganizują sobie we własnym zakresie lub nie będą korzystać z zakwaterowania (pakiet zawiera: całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska, usługę gastronomiczną w dniu zawodów w karczmie Kotelnica Górna w rejonie startu zawodów, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, korzystanie z basenu w OW Limba);
 Pakiet pobytowy – 500 zł – pakiet dedykowany dla osób towarzyszących zawodnikom (pakiet zawiera: usługę gastronomiczną w dniu zawodów w karczmie Kotelnica Górna w rejonie startu zawodów, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW Limba w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolację w dniu przyjazdu, korzystanie z basenu w OW Limba).
Numery startowe:
Losowanie numerów startowych odbędzie się po zamknięciu listy zgłoszeń.
Losowanie przeprowadzone zostanie oddzielnie dla każdej konkurencji i kategorii.
Losowanie numerów odbędzie się dwuetapowo – 15 zgłoszonych zawodników, którzy zajęli w poprzedniej edycji zawodów najwyższe miejsca, zostanie rozlosowanych w pierwszej kolejności i otrzymają numery od 1 do 15. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane pozostałe numery od 16 wzwyż.
Odbiór numerów startowych możliwy będzie w biurze zawodów w przeddzień zawodów w OW Limba od godz. 15.00 lub w dniu zawodów od godz. 8.00 przy karczmie w rejonie górnej stacji wyciągu krzesełkowego trasy nr 8A.Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody przeprowadzone zostaną w następujących konkurencjach i kolejności:
 slalom gigant na snowboardzie (wspólny start kobiet i mężczyzn)
 slalom gigant kobiet;
 slalom gigant dla zawodników MASTERS (powyżej 50 r. życia);
 slalom gigant mężczyzn;
W każdej konkurencji przeprowadzone zostaną 2 przejazdy.
Organizator zastrzega sobie odwołanie drugiego przejazdu z przyczyn obiektywnych.
Zawodnicy w pierwszym przejeździe każdej konkurencji i kategorii startują zgodnie z kolejnością numerów, od najmniejszego do największego.
Drugi przejazd odbywa się w następujący sposób:
 15 zawodników, którzy uzyskali najlepsze czasy w pierwszym przejeździe startuje w odwrotnej kolejności do zajętego miejsca (od 15 do 1)
 pozostali zawodnicy startują w kolejności zgodnej z zajętym miejscem w pierwszym przejeździe.
Klasyfikacja:
Klasyfikacja zawodników odbędzie się osobno dla każdej konkurencji i kategorii na podstawie łącznego czasu uzyskanego w obu przejazdach, a także w kategorii OPEN, w której klasyfikowani będą wszyscy zawodnicy bez podziału na kobiety i mężczyzn, na podstawie łącznego czasu uzyskanego w obu przejazdach.
W przypadku odwołania przez organizatora drugiego przejazdu klasyfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie uzyskanego czasu w pierwszym przejeździe.
Nagrody:
Miejsca I – III – puchary w każdej konkurencji i kategorii.
W kategorii OPEN – nagroda specjalna
Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w Mistrzostwach.
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:
Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów.
Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia główny, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.
Protesty można składać do 15 min. od zakończenia zawodów.

Inne postanowienia:
Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nieobjętych niniejszym regulaminem. Program imprezy jest ramowy i może ulegać zmianom i modyfikacjom.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania mistrzostw w sytuacji zbyt małej liczby zgłoszeń, braku śniegu, lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów. Przyjęte wcześniej wpłaty zostaną zwrócone.
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane wcześniejszym przyjazdem lub przedłużeniem pobytu mają możliwość zarezerwowania noclegu wraz ze śniadaniem w cenie 150 zł, zaznaczając taki zamiar w informacji do organizatora wraz z dokonaniem stosownej opłaty, w tytule przelewy zaznaczyć należy „dodatkowy pobyt i jego termin”.
W dniu poprzedzającym zawody i dzień po nich (piątek i niedziela) istnieje możliwość jazdy na nartach na Stacji Narciarskiej Małe Ciche z 50% rabatem na karnet.
Ważne! V edycja zawodów odbędzie się na innej trasie.

Dojazd i parking samochodów na parkingu „Jankulakowski Wierch” (współrzędne 49.3741464752314, 20.075873933708323)
Plus Code: 93FG+H8 (w Mapach Google w pasku wyszukiwania wpisać należy ten kod i pojawi się pineska)
Klauzula RODO:

  1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru nagrody i przechowywane będą do zakończenia kolejnej edycji Mistrzostw.
  2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika oraz nazwą regionu IPA lub organizacji, którą reprezentuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.