V Otwarte Zawody Strzeleckie Weteranów, SGW IPA, Funkcjonariuszy i Żołnierzy oraz Sympatyków

146

R E G U L A M I N

V Otwartych Zawodów Strzeleckich Weteranów, SGW IPA, Funkcjonariuszy i Żołnierzy oraz Sympatyków” o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP i Prezesa Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach”

 1. CEL ZAWODÓW:
 • promowanie Weteranów Działań poza Granicami RP oraz Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • wsparcie finansowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach;
 • popularyzacjasportu strzeleckiego;
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich;
 • konsolidacjaśrodowisk mundurowych, Weteranów oraz sympatyków służb mundurowych RP i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • rywalizacja sportowa.
 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 • Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP;
 • Biuro Komunikacji Społecznej KGP;
 • Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • Centralny Wojskowy Klubu Sportowy „Legia Warszawa” Sekcja Strzelecka;
 • Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 • 22 września 2022 roku;
 • strzelnica Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia Warszawa”

ul. Łazienkowska 3;

 • godz. 11.30 – 12.00 – zgłoszenie zawodników do zawodów w kategoriach: weteranów, SGW IPA i mundurowej;
 • godz. 12.00 – 12.10 – odprawa techniczna na strzelnicy;
 • godz. 12.10 – 14.00 – rywalizacja strzelecka w kategoriach: weteranów, SGW IPA i mundurowej;
 • godz. 14.00 – 14.30 – uroczyste zakończenie zawodów w kategoriach: weteranów, SGW IPA i mundurowej.
 • godz. 14.00 – 14.30 – zgłoszenie zawodników do zawodów w kategorii „Sympatyk”;
 • godz. 14.30 – 14.40 – odprawa techniczna na strzelnicy;
 • godz. 14.40 – 16.00 – rywalizacja strzelecka w kategorii „Sympatyk”;
 • godz. 16.00 – 16.30 – uroczyste zakończenie zawodów w kategorii „Sympatyk”.
 1. UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Do udziału w zawodach uprawnieni są zaproszeni i indywidualni zawodnicy zgłoszeni w regulaminowym czasie.

Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 50 PLN od uczestnika w kategoriach weteranów, SGW IPA i mundurowej oraz min. 100PLN od startującego zawodnika w kategorii „Sympatyk”. Zebrana przez organizatorów kwota w całości zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 1. BROŃ I AMUNICJA:

W zawodach dopuszczone jest strzelanie z pistoletów kal. 9 mm, centralnego zapłonu zgodnych z przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego. Broń musi być wyposażona w otwarte przyrządy celownicze typu muszka i szczerbinka.

Minimalny opór języka spustowego 1000 g,

Nie dopuszcza się broni wyposażonej w osłabiacze odrzutu, celowniki optyczne, laserowe i inne podobnie działające urządzenia – przepisy techniczne ISSF.

Przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem 9 mm.

Organizator zapewnia broń i amunicję dla startujących zawodników .

 1. KONKURENCJA W KATEGORII WETERANÓW/MUNDUROWEJ ORAZ SGW IPA:
 • Cel: Tarcza TS – 4 i TS – 9;
 • Odległość: 25 m, 15 m;
 • Czynności przygotowawcze: strzelający załadowuje po 7 sztuk amunicji do magazynków broni długiej i krótkiej. Magazynek do broni krótkiej i pistolet umieszcza na stoliku na odl. 15 m. – pistolet z zamkiem w tylnym położeniu. Wraca na linię otwarcia ognia przyjmuje postawę wyjściową, dołącza magazynek, przeładowuje i zgłasza gotowość – broń długa w postawie niskiej gotowości;
 • Opis konkurencji: na sygnał sędziego zawodnik rozpoczyna strzelanie: do tarczy TS-9 oddaje 7 strzałów z postawy stojącej… odkłada broń długą na stolik i biegnie na 15 metr, bierze pistolet ze stolika, dołącza magazynek, przeładowuje i oddaje 7 strzałów do tarczy TS-4 z postawy stojącej;
 • Punktacja; zgodna z punktami na tarczy (w tarczy TS-9 prostokąt oceniany za 7 punktów), limit czasu 30 sekund i każda sekunda poniżej limitu czasu 1 punkt dodatkowy. Za przekroczenie czasu 30 sekund odliczany zostanie 1 punkt za każdą sekundę.
 1. KONKURENCJA DLA KATEGORII „SYMPATYK”:
 • Cel: Tarcza TS – 4;
 • Odległość: 15 m;
 • Postawa wyjściowa: broń w postawie „GOTÓW” z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowana;
 • Postawa strzelecka: stojąc z wolnej ręki lub oburącz;
 • Strzały próbne: oddanie 3 strzałów próbnych;
 • Strzały zaliczeniowe: oddanie 10 strzałów w czasie 2 minut.
 1. KLASYFIKACJA ZAWODÓW:

Weteranów : dla najlepszego weterana poszkodowanego – puchar Pani Dyrektor CWDPGP oraz indywidualna (pierwsze trzy miejsca – statuetki).

Mundurowa: indywidualna (pierwsze trzy miejsca – statuetki lub medale).

SGW IPA : indywidualna (pierwsze trzy miejsca – statuetki lub medale).

OPEN: dla najlepszego zawodnika ww. kategorii – coin Stowarzyszenia Weteranów.

Sympatyk”: indywidualna oraz indywidualna kobiet – nagrody pamiątkowe.

Miejsce zawodnika (zawodniczki) określa suma punktów uzyskanych w danym strzelaniu.

Protesty (zgłaszane ustnie sędziom oceniającym) rozstrzygane będą natychmiast,
przed podpisaniem metryczki przez zawodnika.

Decyzja sędziego głównego zawodów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. ZGŁOSZENIA: zgłoszenia do zawodów prosimy składać do dnia 21 września br.:

telefonicznie: 725 211 165, lub na e-mail: ipa.pulkownik@o2.pl.

W przypadku wątpliwości regulaminowych lub organizacyjnych proszę kontaktować się
z Kierownikiem zawodów Andrzejem Kuczyńskim tel. kom.: 725 211 165.

 1. SKŁAD SĘDZIOWSKI:

Kierownik Zawodów – Andrzej Kuczyński (SGW IPA);

Sędzia Główny Zawodów Patryk Lejda (Sekcja Strzelecka CWKS „Legia”);

Sędzia – Andrzej Idzikowski (Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP)

Sędzia – Grzegorz Tomczak (Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP) Sędziowie stanowiskowi i oceniający zostaną powołani z Sekcji Strzeleckiej CWKS „Legia” oraz SGW IPA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS.

Startujący biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Zalecamy ubezpieczenie indywidualne uczestników strzelania od następstw nieszczęśliwych wypadków.