VI Konferencja Naukowa w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach

56

W dniach 16 – 17 maja 2024 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej
w Suwałkach odbyła się VI Konferencja Naukowa pt. „ Ocena aktualnych aspektów przebiegu wojny w Ukrainie oraz możliwe scenariusze perspektywicznych działań operacyjnych, w celu realizacji zasadniczych założeń polityczno – imperialnych Rosji”.

Do komitetu organizacyjnego i objęcia Honorowym Patronatem zostały zaproszone Regiony Łomża i Suwałki Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w których imieniu udział wzięli Dariusz Kuzia Prezes IPA PGW będący członkiem Zarządu Regionu Łomża oraz Przewodniczący Regionów Mariusz Kozikowski i Jarosław Wronowski.

W konferencji wzięli udział wykładowcy wielu uczelni z kraju, w tym także Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, którą reprezentowali dr. Wiesław Zawadzki. W trakcie konferencji zostały poruszone zagadnienia polityczno-historyczne na terenie przesmyku suwalskiego w świetle zagrożenia agresja militarną i koniecznością ewakuacji ludności oraz terroryzm jako przejaw walki informacyjnej m.in. prawne aspekty współczesnej wojny Rosji przeciw Ukrainie, stan świadomości i oczekiwań oraz problematyka kształtowania bezpieczeństwa w Polsce mając na względzie przewidywany kierunek obecnego stanu zagrożenia bezpieczeństwa oraz nasilające się działania destabilizujące ze strony Federacji Rosyjskiej na wschodniej ścianie NATO.

Nawiązane relacje z Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach zwłaszcza z kierunkiem bezpieczeństwa jest dobrym prognostykiem na bliższą współpracę z Regionami IPA w celu poszerzenia wiedzy w zakresie aspektów bezpieczeństwa państwa i krzewienia wiedzy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji.

Szczególne podziękowania należy złożyć na ręce dr. Andrzeja Sęka inicjatora naszej współpracy i człowieka sympatyzujący z ideą Naszego Stowarzyszenia.

IPA Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża, Region Suwałki

Tekst. Mariusz Kozikowski

Zdjęcia: PUZ w Suwałkach