WARMIŃSKO-MAZURSKA GRUPA WOJEWÓDZKA IPA SEKCJA POLSKA wspólnie z dziećmi w kolejnej akcji dotyczącej ochrony środowiska.

394

W dniu 11 czerwca 2021 roku po raz trzeci z inicjatywy zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA Macieja SOBIERAJSKIEGO i pomocy Przemysława SMOLIŃSKIEGO Przewodniczącego Regionu IPA Olsztyn przeprowadzono akcję dotyczącą poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska nad jeziorami Warmii i Mazur, Po jeziorach Narie w Kretowinach i Jeziorak w Iławie dokonaliśmy oczyszczenia plaży i jeziora Jemiołowskiego w Olsztynku.

Tym razem w akcji wzięła udział silna grupa uczniów Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks z Olsztyna oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku wraz ze swoimi opiekunami. Uczniowie dokonali oczyszczenia przyległej do jeziora plaży z parkingiem, gdzie przy współpracy pracowników firmy Zalando Lounge zebrali pokaźną ilość śmieci pozostawionych przez korzystających z tego terenu ludzi nie do końca dbających o przyrodę i bezpieczeństwo kąpiących się i korzystających z plaży.

Oczyszczeniem jeziora zajęła się grupa płetwonurków z Akademickiego Klubu Płetwonurków SKORPENA w Olsztynie oraz Klubu Nurkowego IOWA z Iławy pod czujnym okiem zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA Cezarego BARSZCZEWSKIEGO.

Wsparcia w tym projekcie udzielił Urząd Miasta w Olsztynku, Urząd Gminy w Olsztynku, Nadleśnictwo Olsztynek, Komisariat Policji w Olsztynku, Straż Miejska w Olsztynku i Zalando w Ameryce.

Po zakończonym sprzątaniu spędziliśmy czas przy pieczeniu kiełbasek i pokazach dla dzieci zaprezentowanych przez uczniów klasy mundurowej z pierwszej pomocy medycznej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, pałek typu tonfa i innego sprzętu służącego do ćwiczeń. Dzieciom pokazano również rozkładanie i składanie broni oraz omówiono zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się takimi przedmiotami, a także podstawowe chwyty z samoobrony.

Tekst i foto:

Adam OSTROWSKI prezes Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA